Stipendiumiprogramm

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas 30. mail 2022 välja stipendiumiprogrammi taotlusvooru, mille eesmärk on muuta Eestis pakutav haridus kättesaadavamaks tudengitele arengukoostöö partnerriikidest, võimaldades neil õppida kraadiõppes ja täiendkoolitustel nendes valdkondades, mis aitavad saavutada nende koduriigi arengueesmärke.

Stipendiumtoetus jaguneb viie programmi vahel, mida pakuvad neli Eesti haridusasutust: Eesti Diplomaatide Kool, Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja Estonian Business School. Stipendiumitega rahastatakse Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina ning Keenia, Botswana, Namiibia ja Uganda kodanike osalemist nii magistriõppes kui ka täiendõppe- ja mikrokraadiprogrammides. Stipendiumiprogrammid algavad juba sel aastal ning kestavad kuni kaks kalendriaastat.

Eesti Diplomaatide Koolile eraldatud toetus võimaldab 15 isikul osaleda kõrgkoolijärgsel täiendkoolituskursusel „Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon“. Stipendiumid määratakse noortele diplomaatidele ja riigiametnikele, kes naasevad pärast täiendkoolituse lõppu koduriiki ning jätkavad tööd oma administratsiooni teenistuses.

Tartu ülikoolile eraldatud toetuse abil saab kuni 10 sihtriikidest pärit üliõpilast omandada magistrikraadi kuuel õppekaval: biotehnika, infotehnoloogiaõigus, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine, rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud, rahvusvaheline õigus ja inimõigused.

Tartu ülikooli haridusteaduste instituut on töötanud välja rahvusvahelise mikrokraadiprogrammi „Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes“, mille raames pakutakse 10 isikule võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi uute tehnoloogiate arengusuundadest, võimalustest ja ohtudest. Programmi eesmärk on aidata kaasa sihtriikide haridustöötajate professionaalsele arengule, et nad saaksid rakendada tulemuslikult haridustehnoloogilisi võimalusi igapäevases õppetöös.

Tallinna ülikoolile eraldatud toetuse abil saab kuni 10 sihtriikidest pärit üliõpilast omandada magistrikraadi haridusinnovatsiooni juhtimise erialal. Õppekava fookusvaldkondadeks on haridusinnovatsioon, tõenduspõhine muutuste juhtimine, õpianalüütika ja  21. sajandi haridusjuhi kompetentsid.

Estonian Business School töötab välja mikrokraadiprogrammi „Muutuste juhtimine uute ärimudelite ülesehitamisel“, mis lähtub Eesti jaoks prioriteetsete sihtriikide vajadustest. Programmi eesmärk on pakkuda arusaama muutuste juhtimisest ning näidata, kuidas viia ellu muutusi konkreetsete ärimudelite arendamisel digi- ja roheettevõtlusega seotud valdkondades. Toetus võimaldab programmi vastu võtta kuni 35 isikut.