Valgevene: Sõltumatu meedia toetamine

Toimumisaeg: 01.12.2020–31.12.2023

Riik: Valgevene.

Kirjeldus: Projekti üldeesmärk on tugevdada Valgevene sõltumatu meedia strateegilise kommunikatsiooni võimekust ning suurendada allikakriitilist mõtlemist, et suurendada vastupanuvõimet nii sise- kui välisjõudude loodud ja levitatud desinformatsiooni vastu. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus keskendub kohaliku sõltumatu meedia tugevdamisel ajakirjanike ametioskuste, kriitilise mõtlemise, ajakirjandusliku vastutuse ja oskusteabe arendamisele ning teadlikuse kasvatamisele infosõjas kasutatava manipulatiivse tegevuse ja desinformatsiooni äratundmisest ning sellest avalikkusele teavitamisest.

Rahastus: ESTDEV.

Eelarve: 218 844 eurot.