ESTDEVi stipendiaadid lõpetasid aastase koolitusprogrammi Eesti Diplomaatide Koolis

Kõik tänavused 21 lõpetajat 7-st riigist on edukalt läbinud Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) 60-ainepunktilise koolituskursuse “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon”. 15 neist oli tudengid Ukrainast, Gruusiast, Keeniast, Armeeniast, Moldovast ja Ugandast, kes õppisid Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) stipendiumiga. 

„Pidevalt laienev rahvusvaheline suhtlemine ja hiljuti pingestunud julgeolekuolukord on suurendanud välissuhtluse osatähtsust nii riikide kui ka eraettevõtete töötajate jaoks. Just nende teemadega meie õppekava tegelebki,” ütles Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm.

ESTDEV-i stipendiumiprogramm on mõeldud Eesti haridusasutustele eesmärgiga pakkuda Eestis õppimise võimalust tudengitele meie arengukoostöö riikidest – Armeeniast, Botswanast, Gruusiast, Keeniast, Moldovast, Namiibiast, Ugandast ja Ukrainast – võimaldades neil õppida kraadiõppes ja täiendkoolitustel valdkondades, mis aitavad saavutada nende koduriigi arengueesmärke.

“Stipendiumiprogramm on hea arengukoostöö meede, millel on positiivne mõju nii Eestile kui ka partnerriigile. Eesti poolt saame avada ukse õppuritele ning arendada nende teadmisi ja oskusi valdkondades, kus nende koduriikidel on vajadus ja meil tugev hariduspakkumus ning -kvaliteet. Haridusasutused ja Eesti tudengid võidavad aga kindlasti meie hariduse rahvusvahelistumisest selle programmi taustal,“ kinnitas Kristel Rillo, ESTDEV-i hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht.

ESTDEV-i stipendiumiga saavad tudengid õppida magistriprogrammis, täiendkoolitustel või omandada mikrokraadi. Stipendiumid määratakse noortele diplomaatidele ja riigiametnikele, kes naasevad pärast täiendkoolituse lõppu koduriiki ning jätkavad tööd oma administratsiooni teenistuses.

Stipendiumiprogrammi eesmärk on tugevdada diplomaatiat ja arendada kahepoolseid suhteid Eesti ja meie strateegiliste sihtriikide vahel.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED