Armeenia kujundab Eesti abiga ümber oma riiklike õppekavade arenduse ja õpetajahariduse

Armeenia on sügavalt huvitatud Eestis hästi toimivatest haridusmudelitest ja -praktikatest. Eelmisel nädalal külastas Eestit Armeenia Haridusministeeriumi ja Lastefondi (Children of Armenia Fund) delegatsioon, et tutvuda parimate praktikatega hariduspoliitika kujundamises, koolijuhtimises ja hariduse digitaalses ümberkujundamises ning näha, millist rolli mängivad formaalne ja mitteformaalne haridus kodanikuhariduses.

Armeenia on käivitamas haridusreformi, mille käigus arendatakse riiklikke õppekavasid ning koolitatakse õpetajaid. Õpetajahariduse arendamisel soovivad Armeenia kolleegid lähtuda Eesti eeskujust ning õpetajate professionaalseks arenguks lõimitakse õppetegevusse ka digipedagoogika.

„Meie külalistele avaldas sügavat muljet Eesti haridusasutuste külastamine ja õpilaskeskse õpetamisega tutvumine, mis on ka kõigi haridusuuenduste edasiviija,“ kommenteeris Kristel Rillo, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht.

„On rõõmustav teada, et Armeenia ametnike visiidi ajendiks oli meie pikaajaline ja edukas haridusalane koostöö Gruusiaga. Külalised olid väga huvitatud Gruusia koostöös saavutatud tulemustest,“ lisas Kristel Rillo.

„Programm oli intensiivne ja kõikehõlmav, mis andis hea ülevaate Eesti haridussüsteemist kui tervikust. Aastakümnete pikkune ühine jõupingutus ja silmnähtavad tulemused avaldasid meile muljet,“ kommenteeris Shahane Halajyanm, Armeenia Lastefondi SMART-keskuse haridusjuht. „Loodame tulevikus luua tõhusa raamistiku Armeenia-Eesti koostööks.“

Eesti arengukoostöö Armeeniaga sai alguse 2001. aastal ja Armeenia on üks kaheksast põhilisest partnerriigist, kellega Eesti arengukoostööd teeb. See hõlmab endas nii teadmiste kui ka rahalise abi jagamist, samuti ühist teadmiste ja heade tavade loomist.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED