Ovrutši linna 4-rühmalise moodullasteaia suurköök

Hanke nimetus: ⁠Ukrainas asuva Ovrutši linna 4-rühmalise moodullasteaia suurköök

Hanke lühikirjeldus: Hanke esemeks on 4-rühmalise (80 last) lasteaia suurköögi (edaspidi suurköök) tehnika ja mööbli hankimine. Suurköögi tehniline kirjeldus ja maksumuse vorm on lisatud pakkumiskutsele, ESTDEV_Ovrutši lastead_Tehniline kirjeldus ja maksumuse vorm. Lisainfo on saadaval siin.

Hanke eeldatav maksumus (sh. hanke osad): ⁠alla 29 999 euro ilma käibemaksuta

Pakkumuse esitamise tähtpäev: ⁠24.11.2022 kell 17:00

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 24.11.2022. Hinnapakkumine peab sisaldama:

  • Hinnapakkumus ja tehniline info toodete kohta vastavalt etteantud vormile.
  • Pakkuja poolt koostatud köögi plaan (ruumid 35 – 39 hoone plaanil, välisgabariidid ei tohi muutuda), mis on lasteaia tööks funktsionaalne ja mahutab Pakkuja poolt kirjeldatud seadmeid. Kui soovite plaaniga tutvuda, saatke e-kiri [email protected].
  • Lisaks võib pakkumisele lisada täpsustavat infot (vajadusel tõlked) pakutud toodete kohta, eelistatud on link või viide interneti aadressile.