Namiibia

Namiibia ning Eesti koostöö algas 2004. aastal kui Eesti ja Namiibia sõlmisid diplomaatilised suhted. Eesti arengukoostöö Namiibias keskendub e-valitsemise, rohepöörde, hariduse ja ettevõtluse arendamisele. Aastatel 2009–2023 viis Eesti ellu 12 projekti 750 000 euro ulatuses.

Kõige pikaajalisem koostöö on Eestil Namiibias e-valitsemise toetamisel, mis sai alguse 2013.a. kui Eesti E-riigi Akadeemia koostöös Cyberneticaga hakkas välja töötama andmevahetussüsteemi Nam-X. Tänaseks on Eesti riigi toel loodud andmevahetusplatvorm ning alustatud on e-riigi teenuste loomise ja liidestamisega.

Namiibia liigub tugevalt edasi taastuvenergia arendamisel. Olles üks maailma päikesepaistelisemaid mereäärseid riike, peetakse Namiibiat üheks parimaks rohevesiniku tootmise piirkonnaks. 2022.a. novembris sõlmis Euroopa Liit Namiibia valitsusega strateegilise partnerluse, et kiirendada taastuvallikatest vesiniku tootmist. Roheenergiapööre pakub Eestile võimalusi nii seotud ettevõtluskeskkonna, hariduse, keskkonna teadlikkuse kui digioskuste toetamisel.

1. septembri 2023 seisuga on käimas seitse projekti, kus ESTDEV toetab Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kes aitavad arendada Nam-X’i haldamisvõimekust, idufirmade ökosüsteeme k.a. rohetehnoloogia ja ringmajanduse valdkonnas, hindavad riigi digiküpsust, tõstavad ettevõtete digipädevusi, toetavad e-hariduslahedusi ning arendavad Namiibia noorte digioskuseid ja ettevõtlikkust kultuuripärandimaastikul.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Namiibias:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Namiibias

  • Digipööre e-riigi loomise toetamine, digipädevuste tõstmine, olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas, noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul, digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus digioskused, ettevõtlusoskused, keskkonnateadlikkus.
  • Keskkond – rohepöörde toetamine Namiibias johtudes rohevesiniku tootmise arendusest.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Namiibias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
E-valitsemise võimekuse kasvatamine Namiibias 04.10.2021–31.12.2022 Cybernetica AS
Namiibia noorte digipädevuse ja konkurentsivõime tõstmine tööturul 01.09.2021–31.03.2023 Garage48 OÜ
eKooli teenuse osutamine Namiibias 01.08.2021–31.12.2022 eKool AS