Moldova: Euroopa Liidu väärtustel ja läbipaistval valitsemisel põhineva demokraatliku valitsemistava juurutamine

Toimumisaeg: 01.09.2019–31.12.2022.

Riik: Moldova.

Kirjeldus: Projekti eesmärk on tõsta Moldova omavalitsuste juhtimistasandi ja ametnikkonna teadlikkust reformivajadusest ja kogukonna rollist, mõistmaks kohalike huvide prioriteetsust ja tähtsustamaks kohalike omavalitsuste ja kogukonnakoostöö olulisust muutuste saavutamisel. Toimuvad koolitused Moldova kolmes omavalituses (Selemet, Palaca, Hincest) ja Eesti kohalikes omavalitsustes, samuti digilahenduste  väljatöötamise koolitus ning jätkunõustamised Eesti ekspertide poolt Moldova omavalitsuste valitud teemadel.

Rahastus: ESTDEV.

Eelarve: 169 620 eurot.