Moldova ettevõtluskeskkonna digipööre

Toimumisaeg: 2022 – 2026

Kirjeldus: Projekti eesmärk on aidata kaasa Moldova ettevõtluskeskkonna arendamist soodustava ökosüsteemi ning võimekuse arendamisele. Tegevused lähtuvad Eesti ja laiemalt Euroopa parimatest praktikatest ning hõlmavad muuhulgas digiriigi toimeloogikaks vajaliku arhitektuuri loomist võimestamaks erasektori ja avaliku sektori koostoimet ning aitamaks kaasa tegevuste efektiivsusele. Projekti raames arendatakse Moldova majanduskeskkonna kestlikuks toimimiseks vajalikke e-teenuseid ning panustatakse oluliste osapoolte võimekuse arendamisse. Projekti koostööpartner Moldovas on E-riigi Agentuur ja Moldova USAID.  Projekti raames toimuvad ühtlasi teadmusvahetusreisid Eestisse. Tegevusi viiakse ellu riigihangete, Eesti ekspertide kaasamise ja kohalike partnerite kaudu.

Sihtrühm: Moldova avalik sektor ja erasektor.

Partnerid: USAID, Moldova ministeeriumid, E-riigi Agentuur.

Rahastus: Eesti eelarve

Eelarve: ca 450 000 eurot