Kõrgõzstan: Maapiirkondade digitaliseerimine

Toimumiseg: 01.12.2020–31.05.2023.

Riik: Kõrgõzstan

Kirjeldus: Projekti eesmärk on toetada Kõrgõzstani Issõk-Kuli ja Oši maapiirkondade noori ja naisi, arendades nende digikirjaoskust, suurendades nende kaasamist kohaliku tasandi ühiskondlike küsimuste lahendamisse ja tugevdades neile mõeldud digiettevõtluse õpet ja koolitust. Projekti tegevused on eelkõige suunatud olemasolevate puuduste väljaselgitamisele ning lahenduste leidmisele digikirjaoskuse ja digioskuste arendamisel. Lisaks suurendatakse omavalitsuste ja kodanikuühenduste digipädevust, et nad suudaksid paremini toetada kohalike naiste ja noorte kaasamist digipöördesse ja kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse. Projekti üks eesmärkidest on ka julgustada kaasaegsete lahenduste, sealhulgas digioskuste, rakendamist ametiõppes ja ettevõtluses.

Projekti viib ellu Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus koos kohaliku projektipartneri, kodanikualgatuse keskusega Leader (Kõrgõzstan).

Rahastus: Euroopa Komisjon ja ESTDEV.

Eelarve: 1,1 miljonit eurot.