Kõrgõzstan

Eesti on toetanud Kõrgõzstani alates 2002. aastast. Kõige suuremad projektid on olnud suunatud hariduse ja ettevõtluse arendamisele, IT-lahenduste juurutamisele, rahvatervise edendamisele ja tõhusa juhtimise toetamisele.

ESTDEV-il on tugev taust Eesti kogemuste ja parimate praktikate jagamisel EL-i idapartnerluse riikides, sealhulgas ka juhtpartnerina suurtes rahvusvaheliste rahastajatega mitme miljoni eurose eelarvega projektides. Kõrgõzstanis usaldatakse Eesti kogemusi kodanikuühiskonna kaasamises kohaliku tasandi otsuste tegemisse, digilahenduste kasutamise praktikas igapäevaste asjade ajamisel ja ametiasutustega suhtlemise lihtsustamisel ning kaasaegsete lahenduste kasutamises ametiõppes ja ettevõtluses.

Alates 2002. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Kõrgõzstani ligi 1,7 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Kõrgõzstanis ellu viidud 47 projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Kõrgõzstanis:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Kõrgõzstanis

  • Vaesuse vähendamine – ärikeskkonna arendamine; ettevõtlusaktiivsuse ja start-up-kogukonna edendamine, konkurentsivõimelise alustavate firmade tugisüsteemi loomine.
  • Haridus – maapiirkondade noorte ja naiste digioskuste arendamine ning nende osalemise suurendamine ettevõtluses ja kohaliku tasandi otsustusprotsessides.
  • Demokraatia ja hea valitsemistava – kodanike kulude vähendamine valitsusasutustega suhtlemisel; valitsuse haldustõhususe parandamine; valitsusasutuste läbipaistvuse suurendamine; usalduse suurendamine valitsuse vastu; korruptsiooniga võitlusele kaasa aitamine.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Kõrgõzstanis

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Tulevikulahendused Kõrgõzstani maapiirkondadele: digitaliseerimine ja läbipaistvus 01.12.2020–31.05.2023 ESTDEV