Keenia

Eesti ja Keenia kahepoolsed suhted on tihenenud alates 2017. aastast, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. ESTDEV-i eesmärk on kaasa aidata kestliku arengu eesmärkide saavutamisele Keenias ning eelkõige toetada meetmeid, mis loovad süsteemset ja kestlikku muutust ja aitavad kaasa vaesuse vähendamisele. Keenias tegutseb ESTDEV valdkondades, kus Eestil on pakkuda konkreetset lisaväärtust, näiteks uuendusmeelsust, asjatundmust digiteemadel ja e-riigi kogemust. Seetõttu keskendume Keenias hariduse, digiarengu ja ettevõtluse toetamisele ning teeme koostööd teiste EL-i liikmesriikide ning kohalike avaliku sektori organisatsioonidega tagamaks loodud muutuste jätkusuutlikkus.

Aastatel 2013–2021 on Keeniat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektidega toetatud ligi kahe miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Keenias kokku ellu viidud 26 projekti, mis toetavad sihtriigis pagulaste heaolu, humanitaarmissioone, haridust ning ressursi-ja keskkonnasäästlikkust. 1. septembri 2022 seisuga on Keenias 8 aktiivset projekti, mis toetavad muuhulgas e-hariduse lahenduste kasutuselevõttu, digipädevuste tõstmist, säästlikke metsandus- ja põllumajanduspraktikaid ning rahvuslike registrite loomist.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Keenias:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Keenias

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus e-hariduse lahenduste pakkumine; e-õppematerjalide kättesaadavamaks tegemine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Keenias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
eKooli teenuse osutamine Keenias jätkuprojekt 16.08.2021–31.12.2022 eKool AS
Keenia pagulaslaagrite elanike toimetuleku toetamine läbi väikeettevõtluse, ressursisäästliku põllumajanduse ja eluoskuste edendamise 01.09.2021–31.12.2022 MTÜ Eesti Pagulasabi
Õppematerjali digitaliseerimise oskusteabe edastamine õppevara loojatele ja koolidele Keenias 15.01.2021–14.01.2023 Star Cloud OÜ
COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas 01.01.2021–28.02.2023 MTÜ Mondo
Toetus Keenia haridussektorile: digipädevuste ja loomemajanduskoolitused slummi noortele Nairobis 01.09.2021–30.04.2023 MTÜ Mondo
Säästvate metsanduspraktikate tugevdamine Keenias: Timbeteri uuendusliku puidumõõtmistehnoloogia tutvustamine ja rakendamine 01.07.2021–30.06.2023 Timbeter OÜ
Keenia kohvisektori digitaalsete andmete sisestamist ja parameetrite-põhist kasutamist võimaldav riiklik register 15.07.2021–15.01.2024 Reach-U
Digivalitsemise ja küberturvalisuse algatus Aafrika sarve regiooni riikides 01.04.2022 – 31.03.2024 ESTDEV
E-riigi alase magistriõppekava arendamise nõustamine ning e-valitsemise teadlikkuse tõstmine IKT lahenduste kasutamisel Keenias 01.09.2021–30.04.2024 Tallinna Tehnikaülikool