Keenia

Eesti ja Keenia kahepoolsed suhted on tihenenud alates 2017. aastast, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. ESTDEV-i eesmärk on kaasa aidata kestliku arengu eesmärkide saavutamisele Keenias ning eelkõige toetada meetmeid, mis loovad süsteemset ja kestlikku muutust ja aitavad kaasa vaesuse vähendamisele. Keenias tegutseb ESTDEV valdkondades, kus Eestil on pakkuda konkreetset lisaväärtust, näiteks uuendusmeelsust, asjatundmust digiteemadel ja e-riigi kogemust. Seetõttu keskendume Keenias hariduse, digiarengu ja ettevõtluse toetamisele ning teeme koostööd teiste EL-i liikmesriikide ning kohalike avaliku sektori organisatsioonidega tagamaks loodud muutuste jätkusuutlikkus.

Alates 2022 aastast tegutseb ESTDEV Keenias koostöös teiste EL liikmesriikidega osana Euroopa Tiimi suurprojektidest (Team Europe Initiative), mis keskenduvad inimkesksele digitaliseerimisele. Järjest enam pühendume Keenias ka haridusvaldkonnale ning Eesti ja Keenia hariduskoostööd raamistab 2022 aastal sõlmitud MoU Eesti ja Keenia haridusministeeriumite vahel, mille rakendajateks Eestis on ESTDEV ja Harno. Ka hariduskoostöös on Eesti trumbiks meie erinevad digilahendused kuid ka meie tugevad digisokused ja nende rakendamine ning kvaliteetne ja kaasaegne õpetajaharidus.

Keenia, kui ida-Aafrika majanduskeskus on ka tähtis regionaalne innovatsioonikeskus ning seal on end sisse seadnud mitmed rahvusvahelised ettevõtted. Järjest enam kogub tähtsust ja prominentsust IKT sektor ning paljuski vaadatakse oma kogemuste täiendamiseks Eesti poole. Koostööd Leedu ja Läti partneritega alustasime märtsis 2023 Digital Explorers 2 projekti, mis võimaldab talendirännet Eesti ja Keenia vahet ning annab noortele Keenia IKT talentidele omandada praktilist töökogemust ja täiendõpet Eestis.

Aastatel 2013–2023 on Keeniat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektide ja initsiatiividega toetatud enam kui 2,5 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Keenias kokku ellu viidud 33 projekti, mis toetavad sihtriigis mh häid valitsemistavasid, pagulaste heaolu ja humanitaarmissioone, haridusvaldkonna võimestamist ning tehnoloogia edendamist, lisaks ka ressursi-ja keskkonnasäästlikkust. 1. septembri 2023 seisuga on Keenias 9 aktiivset projekti, mis toetavad haridusreformide rakendamist; digioskuste arendamist; ettevõtlusökosüsteemide loomist ja koostöö tugevdamist;  keskkonnasäästlike lahenduste tutvustamist ja kasutuselevõttu ning rahvuslike registrite loomist.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Keenias:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Keenias

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus e-hariduse lahenduste pakkumine; e-õppematerjalide kättesaadavamaks tegemine, õpetajahariduse reformi panustamine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Keenias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
eKooli teenuse osutamine Keenias jätkuprojekt 16.08.2021–31.12.2022 eKool AS
Keenia pagulaslaagrite elanike toimetuleku toetamine läbi väikeettevõtluse, ressursisäästliku põllumajanduse ja eluoskuste edendamise 01.09.2021–31.12.2022 MTÜ Eesti Pagulasabi
Õppematerjali digitaliseerimise oskusteabe edastamine õppevara loojatele ja koolidele Keenias 15.01.2021–14.01.2023 Star Cloud OÜ
COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas 01.01.2021–28.02.2023 MTÜ Mondo
Toetus Keenia haridussektorile: digipädevuste ja loomemajanduskoolitused slummi noortele Nairobis 01.09.2021–30.04.2023 MTÜ Mondo
Säästvate metsanduspraktikate tugevdamine Keenias: Timbeteri uuendusliku puidumõõtmistehnoloogia tutvustamine ja rakendamine 01.07.2021–30.06.2023 Timbeter OÜ
Keenia kohvisektori digitaalsete andmete sisestamist ja parameetrite-põhist kasutamist võimaldav riiklik register 15.07.2021–15.01.2024 Reach-U
Digivalitsemise ja küberturvalisuse algatus Aafrika sarve regiooni riikides 01.04.2022 – 31.03.2024 ESTDEV
E-riigi alase magistriõppekava arendamise nõustamine ning e-valitsemise teadlikkuse tõstmine IKT lahenduste kasutamisel Keenias 01.09.2021–30.04.2024 Tallinna Tehnikaülikool