Tööpakkumine: Innovatsiooni ja ettevõtluse projektijuht

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse. ESTDEV-i Aafrika programmi eesmärk on toetada Eesti partnerriike arengueesmärkide täitmisel, tugevdada kahepoolseid majandussuhteid ning toetada säästva arengu eesmärkide täitmist Aafrikas.

Keda otsime?

Asjatundlikku ja hakkajat projektijuhti, kes suudab hallata innovatsiooni ja ettevõtlusteemalisi algatusi Digital Explores 2 projekti elluviimiseks Aafrikas.

Projektist:

Digital Explorers 2 projekti viib ESTDEV läbi koos Läti ja Leedu partneritega kolmes riigis: Keenias, Nigeerias ja Armeenias. ESTDEV-i tegevused keskenduvad Eesti strateegilisele partnerriigile – Keeniale. Projekti eesmärk on tugevdada Keenia IT talentide rännet, luua võimalusi töökogemuse omandamiseks Euroopa Liidus ning kogemuste rakendamist Keenias. Jagades parimaid Eesti praktikaid toetab ESTDEV avatud ja kaasava digivalitsemise teket Keenias, aitab tõsta IT-töötajate kvalifikatsiooni ning vähendada tööpuudust. Projekti rahastavad Euroopa Liit ja ESTDEV.

Sinu ülesanne on:

Üldisemalt:

 • Osaleda aktiivselt innovatsiooni ja ettevõtlusfookusega projektide kavandamise koosolekutel Euroopa Liidu partnerite ja Euroopa Komisjoniga;
 • Olla kaasatud Eesti avaliku ja erasektori ning vabakonna organisatsioonide tegevusse, kes osalevad innovatsiooni, ettevõtluse ja idusektori kujundamises;
 • Tunda Eesti immigratsiooniprotseduuride – ja poliitikat ning olla kursis tööhõive suundumuste ja muudatustega.

Projektist lähtuvalt:

 • Talentide värbamise koordineerimine Keenias koostöös kohalike partneritega;
 • Riigihangete pakkumiste elluviimine, sh üksikasjaliku projektiplaani koostamine (tegevused, ajakava, kujundus, eelarve) ja järelvalve töövõtjate tegevuste üle
 • Projekti tegevuste elluviimise ja pideva jälgimise tagamine, sh projekti vastavuse tagamine rahastaja nõuetele
 • Suhtlemine projektikonsortsiumiga; projekti aruandlus, tagasiside andmine ja ideede algatamine projekti täiustamiseks
 • Projekti tegevustega seotud vajalike materjalide, aruannete, ettepanekute ja esitluste koostamine

Ootame Sinult:

 • Head arusaamist Eesti ettevõtluskeskkonnast, eriti idu- ja tehnoloogiasektorist (sh cleantech) ning sektori trendide ja uudistega kursis püsimist;
 • Teadmist IT oskuste nõudluse ning vastavate koolituspakkujate kohta;
 • Riigihangete pakkumiste läbiviimise ja riigi raha haldamise kogemust;
 • Kasuks tuleb teadmine EL rändepoliitikast ning Eesti immigratsiooni- ja tööõigusest ning tavadest;
 • Arengukoostöö eesmärkide ja toimimise loogika mõistmist;
 • Vähemalt 3-aastast töökogemust projekti arendamise ja rakendamisega, sealhulgas finants-ja eelarvejuhtimine ja aruandlus;
 • Rahvusvaheliste partneritega töötamise kogemust, kasuks tuleb Euroopa Liidu projektide kogemus;
 • Head arvutikasutamise oskust;
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust, nii kõnes kui kirjas
 • Kõrgharidust

Lisainfo: [email protected] või +372 5594 9512

CV koos motivatsioonikirja, palgasoovi ja märksõnaga „Innovatsiooni ja ettevõtluse projektijuht“ palume saata hiljemalt 31. märtsiks 2023 meiliaadressil [email protected]