Hange: Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtuks Djiboutis ja Somaalias

Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks Djiboutis ja Somaalias. Projekti “D4D Horn of Africa Initsiatiiv” raames (9VS1-DE-AFR-DIGI22), rahastajad BMZ, GIZ ja Euroopa Komisjon

Hanke esemeks on teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks Djiboutis ja Somaalias, mis on aluseks edasisteks e-teenuste arendamiseks nendes riikides. Riigiti koostatakse eraldi teekaardid. Teekaartidega toetatakse muuhulgas järgmisi e-valitsemise aspekte: kodanikukesksete teenuste pakkumine, „once-only“ põhimõtte rakendamine, sh turvaline andmekogude koostalitusvõime tagamine, üleriigilise kodanikuportaali („one stop shop“) kasutuselevõtmine, paberivaba asjaajamise korraldamine, avaliku sektori e-teenustele ligipääsetavuse tagamine.

Teekaartide projektide prioriteetsuse määramisel lähtutakse nende teostatavusest (tehniline ja poliitiline teostatavus) mõjust (strateegiline olulisus ja mõju) ning sihtriigi soovitustest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.08.2023

Rohkem infot hanke kohta leiate Riigihangete registrist.