Eesti arengukoostöö mõjude hindamise metoodika analüüs

Hanke nimetus: ⁠Eesti arengukoostöö mõjude hindamise metoodika analüüs

Hanke lühikirjeldus: Analüüsi üldeesmärgiks on luua tõhus, terviklik süsteem arengukoostöö ja humanitaarabi mõju hindamiseks ja tulemuslikkuse selgitamiseks nii Eesti riigile kui sihtriikidele, et arvestada seda nii projektide eelanalüüsis, abiandmise valiku otsustusprotsessis kui projektide edasises tulemuslikkuse seires ning töötada välja projektide kasusaajate rahulolu hindamise metoodika.

Hanke eeldatav maksumus (sh. hanke osad): 41 650,00 EUR

Pakkumuse esitamise tähtpäev: ⁠5.12.2022 15:00

Hankele registreerumine toimub läbi Riigihangete registri.