Tööpakkumine: juhatuse liige

Esmaspäev 31.10.2022 to Esmaspäev 21.11.2022

ESTDEV otsib juhatuse liiget. Sihtasutuse juhatuse liikme ülesandeks on ESTDEV-ile seatud strateegiliste eesmärkide saavutamise tagamine keskendudes:

  • initsiatiivide elluviimisele prioriteetsetes sihtriikides- ja regioonides;
  • sihtasutusest arengukoostöö valdkonna kompetentsikeskuse arendamise jätkamisele;
  • rahvusvahelise ning Eesti avaliku-, era- ja kolmanda sektori partneritega koostöövõrgustiku loomisele;
  • sertifitseerimisprotsessi läbimisele, et saada Euroopa Komisjoni usaldusväärseks partneriks arengukoostöö initsiatiivide elluviimisel;
  • koostööle ja koordinatsioonile välisministeeriumiga.

Juhatuse liikme vastutusvaldkonda kuulub muuhulgas sihtasutuse operatiivne juhtimine (sh eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine) ja esindamine, vastutamine põhikirjaga pandud ülesannete täitmise eest. Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikme volituste tähtaeg on neli aastat. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Rohkem informatsiooni: https://estdev.ee/toopakkumine-juhatuse-liige/ 

Esmaspäev 31.10.2022 to Esmaspäev 21.11.2022