Taotlusvoor: Stipendiumiprogrammid

Monday 30.05.2022 to Tuesday 14.06.2022

Taotlusvooru eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt.

Taotlusvoorus on abikõlblikud järgmised sihtriigid (elukoht ja kodakondsus): Armeenia, Botswana, Gruusia,  Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Ukraina.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud meetmele:

  • Õppekohamaksumuse ja elamistoetuse stipendium tasemehariduses ehk kraadiõppes;
  • Õppekohamaksumuse stipendiumi eraldamine tasemehariduses vahetussemestril kõrgkoolide partnerluskokkuleppe alusel;
  • Täiendõppeprogrammis osalemise kulude hüvitamine;
  • Eesti õppejõudude lähtetoetuse eraldamine õpetamise toetamiseks arenguriigis (maksimaalselt 1 semester);

Link taotlusvoorule: www.estdev.ee/taotlusvoor-stipendiumiprogrammid/ 

Monday 30.05.2022 to Tuesday 14.06.2022