Taotlusvoor kaasrahastuse taotlemiseks

Neljapäev 30.11.2023 to Neljapäev 30.11.2023

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

kaasfinantseeringuga projektide rahastuseks

Taotlusvooru eelarvemaht on 160 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti arengukoostöö sihtriikide (v.a Ukraina) arengut arengukoostöö prioriteetvaldkondade raames ning maailmahariduse tegevusi Eestis. Prioriteetseteks sihtriikideks on Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Valgevene.

Projekti kestus ja toetuse määr

  • Taotletava toetuse maksimaalne summa on 50 000 eurot taotluse kohta.
  • Taotlejal peab projekti elluviimiseks olema kaasrahastaja, kelleks on teine doonorriik või rahvusvaheline organisatsioon
  • Üks taotleja võib taotlusvooru raames toetust taotleda ühele kaasfinantseeringuga projektile.
  • Kaasfinantseeringuga projekti toetuse taotlusele lisatakse kaasrahastajale esitatava projekti eelnõu ning enne lepingu sõlmimist esitatakse kaasrahastaja tehtud rahastamisotsuse või sõlmitud toetuslepingu koopia.
  • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille elluviimise aeg on kaasrahastaja poolt heakskiidetud projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 03.07.2023 otsusega nr 1-2/50-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

  • projekti eesmärgipärasus ja vastavus arengukoostöö prioriteetvaldkonnale 40%
  • taotleja suutlikkus ning pädevus rahvusvaheliste projektide elluviimisel 40%
  • projekti kulude põhjendatus 10%
  • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 10%

Taotlusvormid

Taotlusvoor on avatud kuni 30. november 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas. Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisateave

Marika Kundla
[email protected]
+ 372 530 699 50

Annika Leek
[email protected]
+ 372 578 704 73

Neljapäev 30.11.2023 to Neljapäev 30.11.2023