Taotlusvoor: 800 000 eurot arengukoostööprojektide rahastuseks Ukrainas

Tuesday 14.02.2023 to Monday 27.03.2023

Voor on lõppenud.

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Ukrainas.

Taotlusvooru eelarvemaht on 800 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Ukraina arengut demokraatlikuks õigusriigiks kasutades selleks Eesti parimaid praktikaid nii Euroopa Liiduga integratsiooni kogemuse osas kui edendades Ukraina meediapädevuse, õigusaktide, majanduse ja sotsiaalvaldkonna ühtlustamist ELi standarditega. Eelistatud on projektid, mis arvestavad Ukraina sõja purustustest kannatada saanud ühiskonna vajadustega.

Taotlusvoorus toetakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

 • heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamine, sh korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste IKT lahenduste arendamine;
 • sõltumatu avalikõigusliku, sh elektroonilise meedia tugevdamine;
 • väikeettevõtluse edendamine, sealjuures EL siseturule sisenemise ettevalmistus;
 • kvaliteetse haridussüsteemi tõhustamine;
 • Ukraina ülesehituse ja vastavate teenuste arendamisega seotud tegevused;
 • psühholoogilise toe andmine, sealjuures sõjas kannatada saanud naistele ja lastele.


2. Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotletava toetuse minimaalne summa on 50 000 eurot ja maksimaalne summa 150 000 eurot taotluse kohta.
 • Projekti maksimaalseks kestuseks on kuni 18 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood võib alata mitte varem kui 01. aprill 2023.
 • Ühes taotlusvoorus saab iga taotleja esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene kõrgkoolidele.
 • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.


3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 14.02.2023 otsusega nr 1-2/14-2023 kinnitatud Taotlusvooru väljakuulutamise otsusest ja Hindamisjuhendist (hindamiskomisjoni koosseis ja töökord).

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti eesmärgipärasus ja teostatavus 45%
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet 15%
 • projekti majanduslik tõhusus 10%
 • taotleja suutlikkus 15%
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 15%


5. Taotlusvormid


Taotluste esitamise tähtaeg on 27. märts 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisateave:
Marika Kundla
[email protected]
+372 530 699 50

Tuesday 14.02.2023 to Monday 27.03.2023