Projektivoor: demokraatia edendamine Ukrainas

Esmaspäev 06.12.2021 to Reede 07.01.2022
Avatud projektivoor

Avanenud on 9. Development Cooperation Program (DCP) projektivoor Ukrainas. Prokektivooru korraldajaks on USA Kyivi saatkond. Voorus oodatakse osalema üheteistkümne Kesk-ja Ida-Euroopa riikide taotlejaid (v.a. erasektor). Voorus edukaks osutunud projektide kaasrahastamine ja ellu viimine toimub koostöös Eesti ja USA vahel 50:50 ehk võrdsel põhimõttel. Tulenevalt 1.01.21 jõustuvast uuendatud AKHA määrusest ning soovist muuta kaasrahastamist taotlejate jaoks lihtsamaks, on muutumas kaasrahastamise protsess.

Avalduste menetluse ning kaasrahastamise korraldamise (nagu ka muu projektidega seonduva) on välisministeeriumilt alates 01.10.2021 üle võtnud SA Eesti Arengukoostöö Keskus (EstDev).

Oluline info

Tulenevalt USA administratsiooni Summit for Democracy initsiatiivist, kus Eesti soovib riigina osaleda, kaasrahastab Eesti välisministeerium koostöös EstDev-ga seekord USA poolt seatud vooru alateemadest demokraatia edendamise teemalisi projektitaotlusi, kirjeldusega:

„Strengthening Resilience through Democratic Consolidation: The U.S. Embassy Kyiv’s Office of Assistance Coordinator will consider proposals that build greater democratic resilience in Ukraine. This could include proposals to strengthen independent media and civil society organizations, combat disinformation, improve media literacy, bolster democratic institutions, and increase government transparency and accountability, including through e-governance capabilities and other efforts needed to narrow the space for corruption to occur.“  

Protsessi üldkulg:

  • Eesti kaasrahastuse saamiseks palume planeerida projekti üldsummas maksimaalselt 200 000 USD, mille rahastust jaotub 50:50 EE-USA vahel.
  • Taotlused palume esitada 7.jaanuariks aadressil [email protected].
  • Eesti kaasrahastusotsused saabuvad EstDev-lt jaanuari keskpaigas.
  • Valituks osutunud taotlused (koos EstDev kinnituskirjaga Eesti kaasrahastuseks) tuleb esitada USA saatkonnale Kiievis 31.jaanuariks.
  • Ameerika Ühendriikide lõplikud otsused tehakse märtsis-aprillis.
  • Projektide eeldatav algus juuni/juuli 2022, projektide pikkus 6-18 kuud.

Täiendav info

 

  • Palun esitage Eesti kaasrahastuse saamiseks taotlus Eesti arengukoostöö vormil. Taotluses kirjeldage kogu projekti.
  • Ameerika Ühgendriikidele tuleb hiljem esitada taotlus USA rahastusvõimaluse dokumendis toodud punktide alusel. Taotlemise lihtsustamiseks võib (aga ei pea) Eesti taotluse kirjutada inglise keeles.
  • Kokkuleppel Ameerika Ühendriikide Kiievi saatkonnaga võivad Eesti taotlejad kasutada Eesti arengukoostöö eelarve vormi. Vormil peab näitama kogu eelarve jagunemist Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavates tulpades. Eelarve vormi võib esitada nii Eestile kui Ameerika Ühendriikidele.
  • Kaasrahastust hindava komisjoni kutsub kokku SA Eesti Arengukoostöö Keskus.
Esmaspäev 06.12.2021 to Reede 07.01.2022
Avatud projektivoor