Projekti taotlusvoor: Süüria pagulaste toetamine

Kolmapäev 20.04.2022 to Kolmapäev 04.05.2022

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas 20.aprillil 2022 välja arengukoostöö- ja humanitaarabi lõimimisprojektide taotlusvooru Süüria pagulaste toetamiseks Jordaanias, Liibanonis ja Türgis

Taotlusvooru eelarvemaht on 220 000 eurot. Käesoleva vooru kaudu antakse rahastust 1-2 projektile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 04. mai 2022.

 

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru tulemusena rahastatakse jätkuprojekte Jordaanias, Liibanonis ja Türgis.

Projektitegevuste eesmärkideks on:

 • Süüria pagulaste toetamine kogukondades, keskendudes peamiselt hariduse (sh digipädevused hariduses) ja ettevõtluse valdkondadele. Tegevused pööravad eraldi tähelepanu naistele, lastele ja noortele ning neile tulevikuks iseseisva toimetuleku tagamiseks;

Taotlejal on:

 • ülevaade kohapealsetest vajadustest, vastavalt seniste tegevuste tulemuslikkusele;
 • sihtriigis usaldusväärne partner ja ülevaade humanitaarabi vahendite kasutamise üle;
 • suutlikkus ja valmisolek tagada humanitaarabi töötajate, sh enda partnerite esmane turvalisus partnerriigis.

2. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2022-2025 programmi 2. tegevusega: humanitaarabi poliitika kujundamine, elluviimine ja seire.

Projekti teostamise aeg ja toetuse määr

 • Projekti maksimaalseks kestuseks on kuni 18 kuud.
 • Toetus võib moodustada kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest.
 • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada Keskuse antud vormil, mis on kättesaadav Keskuse veebilehel http://estdev.ee  ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2021.a määruse nr 122 tingimustele.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtutakse keskuse juhatuse poolt 20.04.2022 otsusega nr 1-2/11 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • Projekti eesmärgipärasus – osakaal kuni 35% maksimaalsest koondhindest.
 • Projekti ettevalmistuse kvaliteet– osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest.
 • Projekti majanduslik tõhusus – osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest.
 • Taotleja suutlikkus – osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest.
 • Projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine – osakaal kuni 15 % maksimaalsest koondhindest.

5. Taotlusvormid

Lisateave: Annika Leek, [email protected], tel:+372 57 870 473.

 

Kolmapäev 20.04.2022 to Kolmapäev 04.05.2022