Hange: Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtuks Djiboutis ja Somaalias

Neljapäev 31.08.2023 to Neljapäev 31.08.2023

Hanke nimi: Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks Djiboutis ja Somaalias. Projekti “D4D Horn of Africa Initsiatiiv” raames (9VS1-DE-AFR-DIGI22).

Hanke esemeks on teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks Djiboutis ja Somaalias, mis on aluseks edasisteks e-teenuste arendamiseks nendes riikides. Riigiti koostatakse eraldi teekaardid. Teekaartidega toetatakse muuhulgas järgmisi e-valitsemise aspekte: kodanikukesksete teenuste pakkumine, „once-only“ põhimõtte rakendamine, sh turvaline andmekogude koostalitusvõime tagamine, üleriigilise kodanikuportaali („one stop shop“) kasutuselevõtmine, paberivaba asjaajamise korraldamine, avaliku sektori e-teenustele ligipääsetavuse tagamine.

Teekaartide projektide prioriteetsuse määramisel lähtutakse nende teostatavusest (tehniline ja poliitiline teostatavus) mõjust (strateegiline olulisus ja mõju) ning sihtriigi soovitustest.

Teekaartide projektide prioriteetsuse määramisel lähtutakse nende teostatavusest (tehniline ja poliitiline teostatavus) mõjust (strateegiline olulisus ja mõju) ning sihtriigi soovitustest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.08.2023

Rohkem infot hanke kohta leiate Riigihangete registrist.

Neljapäev 31.08.2023 to Neljapäev 31.08.2023