ESTDEV-i töövisiit Moldovasse üldharidusvaldkonna hetkeolukorra analüüsiks

Kolmapäev 23.11.2022 to Laupäev 26.11.2022
Moldova

Töövisiit Moldovasse, et analüüsida üldharidusvaldkonna hetkeolukorda ning strateegilisi eesmärke, selgitada välja üldhariduse digivõimekuse arendamisvõimalused, võttes aluseks Eesti parima praktikana üldhariduskoolide digiküpsuse mudeli valdkonnad (Digipeegel).

Kolmapäev 23.11.2022 to Laupäev 26.11.2022
Moldova