Eesti aitab Ukrainal luua Euroopa Liidu nõuetele vastavat piirivalvet

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) strateegianõunik Eva-Maria Liimets osales Eesti Suursaatkonnas Varssavis toimunud doonorriikide kohtumisel eesmärgiga aidata Ukrainal välja ehitada Euroopa Liidu nõuete kohast piirivalvet. Kohtumine toimus Eesti ja Ameerika Ühendriikide initsiatiivil.

Photo: Eva-Maria Liimets

Ukraina võitleb Venemaa sõjalise agressiooni vastu, kuid riigi stabiilsetes piirkondades on päevakorras piirivalve innovatiivne tõhustamine ja ümberkorraldamine kooskõlas Euroopa Liidu regulatsioonidega. Kuna Eesti ja teised Ukraina naaberriigid on sarnased reformid juba läbi viinud, on mitmed riigid valmis Ukrainat toetama.

“Eesti pöörab Ukraina eurointegratsiooni reformidele aktiivselt tähelepanu ning üheks oluliseks teemaks on sisejulgeolek, pika ida- ja põhjapiiri turvalisus ning piirivalvurite täiendõpe.Tihedas koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga otsib ESTDEV lahendusi, kuidas paremini vastata Ukraina vajadustele seda valdkonda kiiresti ja õigusriigi põhimõttest lähtuvalt tugevdada,” selgitas Eva Maria Liimets.

Eva-Maria Liimets kohtus Varssavis ka Poola arengukoostöö asevälisministri Pawel Jablonski ning Saksa Marshalli fondi direktori Michal Baranowskiga, et tutvustada Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse tegevusi Ukraina ülesehitusel ja vahetada doonorriikide kogemusi.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED