Skip to content
Vaegnägijale
01-icon-white

Digiareng

 • SDG4
 • SDG10
 • SDG9
 • SDG5
 • SDG16
 • SDG17
Man ordering Starship delivery robot_renee altrov

ESTDEV-i digiarengu valdkonna tegevuste eesmärk on toetada partneriike turvaliste ja kasutajakesksete e-teenuste väljatöötamisel ja pakkumisel oma kodanikele. E-riigi ülesehitamine suurendab riigivalitsemise läbipaistvust, vähendab võimalusi korruptsiooniks, võimaldab kodanikel riigiga lihtsamalt suhelda, suurendab marginaliseeritud gruppide ligipääsu riigi teenustele ja vähendab ühiskondlikke kulutusi riigivalitsemisele.  

Eestil on e-valitsemise kogemust üle 20 aasta, kuid paljud arenevad riigid on alles teel koordineeritud ja kasutajakeskse (human-centered) e-valitsemise korraldamise suunas. Eestil on siin hea võimalus jagada oma rikkalikke kogemusi ning pakkuda lahendusi et hõlbustada ja innustada fookusriikide valitsusi ning kodanikke. Kasutame oma tugevat kuvandit ja ettevõtete kogemust, et aidata kaasa arenguhüppele arengukoostöö sihtriikides. Samuti võimaldab hästitoimivad lahendused ja teostatud projektid kinnistada Eesti kuvandit rahvusvahelisel tasandil.

Temaatilised prioriteedid: 

 • Valitsuse e-lahenduste arhitektuuri loomise nõustamine
 • Digiarengu analüüside tegemine ja tegevuskavade (roadmap) koostamine
 • Süsteemide koosvõimet kasvatavate platvormide loomine
 • Kaasaegsete e-teenusete loomine vastavalt partnrriigi vajadustele
 • Andmekvaliteedi ning -juhtimisega seonduvate küsimuste nõustamine
 • Digioskusi ja teadmisi arendavate koolituste korraldamine jpm.  

Regionaalsed prioriteedid

Tegutseme eelkõige oma arengukoostöö sihtrikides, aga regionaalsetes projektides katame koos koostööpartneritega ka muid riike. Kõige rohkem digitaliseerimisega seotud projekte oleme ellu viimas Aafrikas.

 

Related articles

Seotud projektid

Kõik projektid

Kontaktid