Skip to content
Vaegnägijale

Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika toel (UnivEntre)

 • SDG4
03-icon-white

Haridus

73-2021-A
Toimumisaeg 01.10.2021-01.06.2024 Aktiivne
Sihtrühm University management, lecturers and students, and other ecosystem partners
Eelarve 127 330 EUR
Rahastajad
 • ESTDEV
Partnerid

Projekt keskendub Ukraina kõrgharidussüsteemi tõhustamisele ning ülikoolide ja ettevõtlussektori koostöö edendamisele. Eesmärk on tõsta ülikoolide ja ettevõtluse tugivõrgustiku organisatsioonide innovatsiooni- ja koostöövõimekust. Koostöös Ukraina partneritega töötatakse välja ja rakendatakse Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekust ja ettevõtlusõppe kvaliteeti edendav arenguprogramm, mis baseerub Eesti/Tartu Ülikooli parimal praktikal. Arenguprogramm koosneb kolmest strateegilisest suunast: (1) Ülikoolide ja ettevõtluse tugivõrgustiku organisatsioonide koostöösuhete arendamine ja võimestamine, mis käivitus INNOSME projekti raames 2019 -2021, (2) Ülikoolide õppejõudude ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse suurendamine (3) Ülikoolide innovatsioonivõimekuse kasvu ja toetamine. 

Projekti eesmärgid

Projekti üldeesmärgiks on tõhustada Ukraina kõrgharidussüsteemi ning edendada ülikoolide ja ettevõtlussektori koostööd läbi kolme fookussuuna arendamise: (1) Ülikoolide õppejõudude ja teadlaste ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse suurendamine, (2) Ülikoolide ja ettevõtluse tugivõrgustiku organisatsioonide koostöösuhete arendamine ja võimestamine, mis käivitus INNOSME projekti raames 2019 -2021, (3) Ülikoolide teadussaavutuste kommertsialiseerimise parandamine strateegiliste huvirühmade (sh riik) kaasamise ja Eesti parimate praktikate jagamise kaudu.

Tegevused ja tulemused

 • Ukraina delegatsiooni visiit Eestisse
 • Rahvusvahelise ärifestivali sTARTUp Day külastus,
 • StarterAcademia Innovatsiooni päevad „Collaborating for success“
 • StarterAcademia õppejõududele ja ettevõtluse õpetajatele suunatud praktilise ettevõtlusõppe programm
 • StarterAcademia lõpusündmus
 • Projektipartnerite koosolek,
 • StarterNetwork Ülikoolide ja ettevõtlusökosüsteemi partneritele suunatud võrgustiku koostööprogrammi piloteerimine
 • StarterNetwork lõpusündmus
 • 3minutiliste teaduspõhiste äriideede esitluste konkurss
 • Ettevõtliku ülikooli koostöö konverents