Skip to content
Vaegnägijale

Ukraina toetamine võitluses desinformatsiooniga

  • sdg16
icon_Democracy and Rule of Law

Demokraatia ja õigusriik

-
Toimumisaeg 01.03.2022-29.02.2024 Aktiivne
Sihtrühm Ukraina meedia- ja kommunikatsioonieksperdid
Eelarve 1 000 000 EUR
Rahastajad
  • Euroopa Komisjon

Projektiga suurendatakse Ukraina Strateegilise Kommunikatsiooni Keskuse suutlikkust, soodustades rahvusvaheliste parimate praktikate ja kogemuste edasiandmist, sh Eestist, ning ühistegevusi kommunikatsiooniekspertide oskuste tugevdamiseks nii riiklikul ja kohalikul tasandil kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides ning tõsta inimeste teadlikkust välismaistest vaenulikest teabeoperatsioonidest, sealhulgas desinformatsiooni kampaaniatest.

Projekti eesmärgid

Projekti üldeesmärk on edendada rahva vastupanuvõimet ja suurendada suutlikkust desinformatsioonikampaaniate vastu võitlemiseks, sealhulgas Ukraina Strateegilise Kommunikatsiooni Keskuse ja Infoturbe Keskuse töötajate pädevuse tugevdamine.

Tegevused ja tulemused

Projekti tegevusi viiakse ellu kolmes peamises suunas:

  1. Suutlikkuse suurendamine vaenulike välismaiste desinformatsiooni narratiivide vastu võitlemiseks.
  2. Tugeva partnerluse arendamise hõlbustamine Ukraina, Eesti ja teiste ELi liikmesriikide vahel, et edendada ühtset reageerimist vaenulikule desinformatsioonile.
  3. Juurdepääsu suurendamine teabele, et parandada vastupanuvõimet vaenulike desinformatsiooni narratiivide suhtes.