Skip to content
Vaegnägijale

Tee tipptasemele: tõhusa ja usaldusväärse kõrgharidussüsteemi edendamine Ukrainas

  • SDG4
03-icon-white

Haridus

76-2021-A
Toimumisaeg 01.10.2021-30.09.2024 Aktiivne
Sihtrühm University academic staff; education administrators; representatives of international education support structures
Eelarve 117 763 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Projekti üldeesmärk on toetada Ukraina kõrgharidussüsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse parandamist, kaasates Eesti parimaid tavasid. Projekti sihtrühm on ülikoolide akadeemiline personal (prioriteet okupeeritud territooriumilt evakueeritud 19 ülikooli Donetski ja Luganski oblastis ning Vinnitsas, Krõvi Rihis, Kharkovis, ja Kiievis), ministeeriumide ja ülikoolide haridusadministraatorid, Ukrainas tegutsevate rahvusvaheliste hariduse tugistruktuuride (Erasmus +, ENIC keskus, ülikoolide rahvusvahelise koostöö osakonna) esindajad, algatusrühmade liikmed (nt falce-science). Projekt koosneb kuuest tööpaketist, kus käsitletakse: 1) sünergiad EL koostööprogrammides; 2) kõrghariduse kvaliteedistandardid; 3) e-õppe vahendid kõrgkoolis; 4) haridusturundus ning 5) eetika juhtimissüsteem kõrgkoolis.

Projekti eesmärgid

Projekti üldeesmärk on toetada Ukraina kõrgharidus-süsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse parandamist, kaasates Eesti parimaid praktikaid.

Tegevused ja tulemused

Küsitlus e-õppe meetodite kasutamise kohta Ukraina ülikoolides, EL koostööprogrammide koolitusmaterjali koostamine, küsitluse analüüs ning ülevaate kirjutamine ja tõlkimine ukraina keelde. Slaidiprogrammi koostamine EL koostööprogrammide võimalustest kõrghariduse aspektist lähtuvalt, Seminar "EL koos tööprogrammide võimalused ülikoolidele" (virtuaalne), Koolitus "e-õpe ülikoolis", Infopäev "Tugistruktuurid ülikoolides", Õppekäik Eesti ülikoolidesse "e-õpe ülikoolides", Infopäevad "Rahvusvaheliste programmide sünergia -1" (virtuaalne), Küsitluse "Eetika juhtimissüsteem ülikoolides" analüüs, e-õppe põhiste loengukursuse ideede konkurss, Töötoad "Eetika juhtimissüsteem ülikoolides". Struktureeritud intervjuud, Rahvusvaheliste koostööprojektide kirjutamise töötuba, Koolitusvisiit Brüsselisse, Töötuba kümne parema e-õppe loengukava idee autorile (Eestis), Viie eloengukursuse esitlusseminar (virtuaalne), Seminarid "Tee tipptasemele – kvaliteedinõuded ülikoolidele" (virtuaalne), "Eetika juhtimissüsteem ülikoolides", Seminarid - Tee tipptasemele – kvaliteedinõuded ülikoolidele (virtuaalne), Koolitus "Tee tipptasemele – kvaliteedinõuded ülikoolidele", Seminar "Haridusturundus ülikoolides" Odessas, Õppekäik Eesti ekspertidele Ukraina ülikoolidesse, Projekti lõpuseminar.