Skip to content
Vaegnägijale

Nanokraad: Muutuste juhtimine uute ärimudelite ülesehitamisel

  • SDG4
03-icon-white

Haridus

x
Toimumisaeg 01.10.2022-30.04.2024 Aktiivne
Sihtrühm Candidates with at least a bachelor's degree and at least 3 years of work experience
Eelarve 106 400 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Arengukoostöö sihtriigid on enda olumuselt mitmekesised, kuid üheks ühiseks nimetajaks lisaks paljudele väljakutsetele makrotasandil on mikrotasandil muutuste elluviimine ettevõtluses ning uute ärimudelite arendamine. Juhtimisoskused ja kvaliteet on selles protsessis äärmiselt oluline, mida antud nanokraad aitab sihtriikides arendada. Mikrokraadi sisu on olemuselt skaleeritav. See tähendab, et selle käigus valmistatud sisu on võimalik kasutada edaspidi nii suuremate kui ka väiksemate koolituste elluviimisel arengukoostöö sihtriikides. Mitmekesiste õppurite kaasamine aitab otseselt seda sisu luua  ja kohandada konkreetsete sihtriikide vajadustega Kasusaajatakse on lisaks õppuritele arengukoostöö sihtriikide ettevõtted ja riik tervikuna, kuna programm aitab tõsta juhtimiskvaliteeti uute ärimudelite elluviimisel.

Projekti eesmärgid

Mikrokraadi eesmärk on pakkuda õppuritele arusaam muutuste juhtimisest ning näidata kuidas viia muutusi ellu konkreetsete ärimudelite arendamisel digi- ja kestliku arenguga seotud valdkondades. Eraldi teemana on soovijatel võimalik spetsialiseeruda ettevõtluse arendamisele sõjalise konflikti tingimustes.

Tegevused ja tulemused

Seatud eesmärgi saavutamiseks antakse süstemaatiline ja fokuseeritud ülevaade peamistest muutuste juhtimise teooriatest ja sellega seonduvatest praktilistest valikutest. Iseseisva ja tiimi töö kaudu viiakse muutuste juhtimine õppurite jaoks nende koduriigi konteksti. Nanokraad algab iseseisva tööga, kus iga õppur valmistab ette analüüsi neid ümbritsevast väliskeskkonnast tulenevate proovikivid osas ning eneseanalüüsi enda isikuomaduste kohta Belbin testi abil. Õppetöö osa jaguneb kaheks: seminarid kõigi õppurite osalusel seminarid muutuste juhtimisest ning spetsialiseeritud töötoad, kus õppurid keskenduvad tiimi projektile kombineerides seda coachinguga. Õppetööle järgneb virtuaalne jätkuseminar andes ülevaate õpitu rakendamisest koduriigis.