Skip to content
Vaegnägijale

Logopeediliste teenuste kättesaadavuse parandamine Ukraina lastele ja haridusasutustes töötavate spetsialistide võimestamine

  • SDG4
  • SDG3
03-icon-white

Haridus

-
Toimumisaeg 01.05.2023-31.08.2024 Aktiivne
Sihtrühm Ukrainian children
Eelarve 144 959 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV
Partnerid

SpeakTX platvormi lokaliseerimisega ja kohandamisega ukraina keele ja konteksti järgi püüab projekt muuta kõneteraapia teenused laiemalt kättesaadavaks ja kättesaadavamaks lastele ja peredele üle kogu riigi. SpeakTX eesmärk on parandada kõneja keelehäiretega võitlevate Ukraina laste elukvaliteeti ja haridustulemusi.

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärk on parandada Ukraina kõnehäiretega laste juurdepääsu kõneteraapiale.

Tegevused ja tulemused

Projekti jooksul lokaliseeritakse interaktiivsete harjutustega digitaalne logopeediline platvorm, mida logopeed ja lapsevanemad saavad kasutada laste keelelise arengu toetamiseks. Oodatavad tulemused hõlmavad suhtlemisoskuste paranemist ja paremaid õpitulemusi kõne- ja suhtlemishäiretega laste puhul. Teostatud tegevuste hulka kuuluvad SpeakTX platvormi lokaliseerimine ja käivitamine, samuti teavitustegevused, et tõsta platvormi teadlikkust logopeedide, lapsevanemate ja pedagoogide seas. Projekti otsesed kasusaajad on kõnehäiretega lapsed, nende pered ja Ukraina logopeedid.