Skip to content
Vaegnägijale

Gruusia maaelu arengu toetamine

  • SDG8
  • SDG11
  • SDG16
icon_Democracy and Rule of Law

Demokraatia ja õigusriik

8VS1-VM-GE-RURDEV23; 9VS1-UN-GE-RURDEV23
Toimumisaeg 01.12.2022-30.11.2025 Aktiivne
Sihtrühm Gruusia maapiirkonnad
Eelarve 400 000 EUR
Rahastajad
  • Eesti Välisministeerium
Partnerid

Projekt on osa EL-i toetatava üleriigilise programmi “Põllumajanduse ja maaelu arengu Euroopa naabrusprogramm” (ENPARD) IV etapist, mille eesmärk on tõsta maarahva heaolu, tugevdades tingimusi kaasavamaks ja jätkusuutlikumaks majanduskasvuks. Projekti eesmärk on eelkõige aidata kaasa maapiirkondade elavdamisele, tasakaalustatud ja kaasava mitut sektorit hõlmava arengu edendamisele, pidades silmas struktuurseid muutusi, mis mõjutavad maakogukondade majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri Gruusia 4 sihtpiirkonnas (Kakheti, Imereti, Racha). -Lechkhumi & Kvemo Svaneti ja Guria) koos poliitika- ja programmitasandi sekkumiste lähenemisviiside jätkusuutlikkusega.

Projekti eesmärgid

Gruusia maaelu arengu toetamise projekti eesmärk on võimestada elu maapiirkonades, täiustada maaelu teenuseid, muuta maaelu arengut kaasavaks ja tugevadada kohalikku infrastruktuuri.

Tegevused ja tulemused

  • Täiustatud maaelu arengu juhtimissüsteem integreeritud ja tõhusa poliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, mis saavutatakse kahe väljundi kaudu: Väljund 1.1. MEPA ja IACC ning nende töörühmade arenenud institutsionaalsed ja tehnilised võimed maaelu arengu planeerimisel ja rakendamisel ning väljund1.2. Tugevdatud alt-üles ja piirkonnapõhine lähenemine maaelu arengu poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.
  • Täiustatud maaelu teenused, infrastruktuur, maapiirkondade naised ja kaasav maaelu areng saavutati 4 väljundi kaudu: Väljund 2.1. Riiklikes programmides arvestatakse rändetaustaga elanikkonna vajadusi. Väljund 2.2 Edendatud uusi võimalikke lahendusi maapiirkondade infrastruktuuri parandamiseks, samuti toetusmehhanisme vastupidavaks ja jätkusuutlikuks maaelu elatusallikaks. Väljund 2.3 Avalike teenuste juurdepääsetavus ebasoodsas olukorras olevate, kõrvaliste ja rahvastikust tühjenevate maapiirkondade jaoks. Väljund 2.4 Jõulised maanaised.
  • Metsaressursside säästev kasutamine ning paremad keskkonnakaitse- ja kliimameetmed, mis saavutatakse kahe väljundi kaudu: väljund 3.1. Toetage säästvat metsamajandamist. Väljund 3.2 Taastuvenergia ja energiatõhususe turu arendamine metsaressurssidele avaldatava surve vähendamiseks ja alternatiivsete elatusvõimaluste loomiseks maapiirkondades.