Skip to content
Vaegnägijale

Energeetika valdkonna koolituste ja seminaride korraldamine Moldovas

  • SDG8
  • SDG9
icon_Digital Transformation

Digiareng

8VS1-VM-MD-VOORUD
Toimumisaeg 01.04.2023-01.08.2024 Aktiivne
Sihtrühm Moldova energeetika valdkond
Eelarve 20 250 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV
Partnerid

Moldova energiasüsteemid (katlamajad, elektrijaamad, kaugküttevõrgud jne) on amortiseerunud ning väga palju infrastruktuuri on jäänud veel alles NSVL ajast. Eesti on aga suutnud integreerida taastuvenergia allikaid (biomassi katlamajad ja elektrijaamad, päikese- ja tuulepargid, uued kaugküttevõrgud, kaugjahutuse võrgud, soojuspumbad jne) ning saab jagada oma kogemust ja oskusi Moldova kolleegidele. Projekti peamiseks eesmärgiks on energeetika valdkonna kursuste ja koolituste korraldamine Moldovas, arendades kohalike omavalitsuse, ametnike, inseneride ja üliõpilaste teadmisi ja oskusi energeetika valdkonnas, et tulevikus nad oskaksid selle valdkonna probleeme lahendada ning saavutaksid kliimaneutraalsuse eesmärke. 

Projekti eesmärgid

Projekti peamiseks eesmärgiks on energeetika valdkonna kursuste ja koolituste korraldamine Moldovas, arendades kohalike omavalitsuse, ametnike, inseneride ja üliõpilaste teadmisi ja oskusi energeetika valdkonnas, et tulevikus nad oskaksid selle valdkonna probleeme lahendada ning saavutaksid kliimaneutraalsuse eesmärke.

Tegevused ja tulemused

Projekti raames korraldatakse koolitusi ja seminare oma ala spetsialistidelt järgmistes valdkondades: soojusenergia (kaugküte, soojuspumbad, biomassi katlad, koostootmisjaamad, soojussalvestid), elektrienergia (päikese- ja tuulejaamad), geotermiline energia, elektrisõidukid ja laadijad, taastuvad energiaallikad (biogaas ja biometaan, vesinik), kaugjahutus. Koolitusi viivad läbi Eesti energeetika valdkonna tippinsenerid, teadlased ja lektorid. Tulemusena oodatakse, et suureneb Moldova spetsialistide, inseneride ja ametnike teadlikkus energeetika valdkonnas ning õnnestub suunata riigi energiasüsteemid keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse poole.