Skip to content
Vaegnägijale

Ekspordi Akadeemia II Ukrainas

  • SDG4
  • SDG8
  • SDG9
icon_Education

Haridus

8VS1-VM-UA-USDCP23
Toimumisaeg 01.05.2023-31.08.2024 Aktiivne
Sihtrühm Ukraina ekspordikonsultandid
Eelarve 101 124 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Jätkame Ukraina Ekspordiakadeemia jaoks uute koolitajate väljaõpetamist, mille raames õpetame nad ekspordikoolitusi looma ja koolitusi ellu viima. Nad piloteerivad oma oskusi 100 Ukraina väikese - ja keskmise suurusega ettevõtte peal eesmärgiga kasvatada nende ettevõtete eksporti. Ukraina koolitajad õpivad koolitamist rahvusvaheliste koolitajate ja mentorite käe all. Programmi on vaja, sest sõda on paljud senised koolitajad põgenikena üle maailma laiali pillutanud.

Projekti eesmärgid

Programmi eesmärk on kiiresti ja tõhusalt koolitada ekspordikoolitajaid, et kasvatada Ukraina ettevõtete ekspordivõimekust. Projekti käigus omandavad ekspordikoolitajad täiskasvanute koolitamise oskused ning laiendavad oma ekspordialaseid teadmisi andes tagasisidet pilootprogrammis osalevate erivaldkonna ettevõtete kodusele tööle. Ekspordi koolitamisoskused annavad osalejatele võimaluse oma eksportivatele ettevõtetele suunatud äri jätkusuutlikkust kasvatada ning läbi koolituste leida uusi ekspordikonsultatsiooni kliente.

Tegevused ja tulemused

Projekti etappideks on 1. osalejate värbamine, 2. koolitusprogrammi loomine. 3. koolitusprogrammi piloteerimine, 4. programmi analüüs ja kogemustest õppimine.