Skip to content
Vaegnägijale

E-riigi alase magistriõppekava arendamise nõustamine ning e-valitsemise teadlikkuse tõstmine IKT lahenduste kasutamisel Keenias

  • SDG8
  • SDG17
01-icon-white

Digiareng

118-2021-A
Toimumisaeg 01.09.2021-30.04.2024 Aktiivne
Sihtrühm Universities, lecturers, students, and representatives of the public and private sectors
Eelarve 157 305 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Projekti põhieesmärk on keskenduda koostöös Keenia Strathmore Business Schooliga (SBS) ülikooliga digipädevusi ja e-valitsemist kajastava interdistsiplinaarse õppekava väljatöötamisele. Arendustegevuste käigus viiakse läbi töötoad tutvustamaks Eesti kaasusi. Toimuvad koolitusprogrammid SBS õppejõududele, kes on seotud õppekava arendusega läbi ühise teadmiste platvormi. Luuakse kaks (2) e-kursust, koolitamaks nii tudengeid kui ka avaliku ning erasektori esindajaid. SBS esindajad tutvuvad Tallinnas õppevisiidil Eesti e-riigi parimate praktikatega. Projekti lõppemisel korraldatakse konverents nii saavutatud tulemuste tutvustamiseks kui ka uue suhtlusvõrgusiku kokkutoomiseks, et soodustada jätkuvat koostööd ja (digi)teadmuse vahetust kahe riigi vahel.

Projekti eesmärgid

Projekti üldeesmärgiks on e-valitsemise alase teadlikkuse tõstmine.

Tegevused ja tulemused

  • Sissejuhatav 3 päevane koolitus SBS esindajatele, kaasatud ministeeriumi ametnikele ja ajakirjanikele
  • Õppekavaarenduseks ja online kursusteks vajaduste väljaselgitamine
  • SBS õppejõudude üldise teadlikkuse kaardistamine digiriigi valdkonnas, spetsialiteet ja profiilid, mis on SBS-s lähedased/vajalikud uue õppekava valguses
  • SBS õppejõudude treeningprogramm arendamaks uut õppekava ning online kursused, mis kajastavad digiriigi arendustega seotut
  • Teine koolitusprogramm, mis on nii-öelda miniversioon uuest arendatavast õppekavast ja avab kõik magistriprogrammi teemad lühidal ja sissejuhataval moel
  • SBS õppevisiit Eestisse
  • Konverentsi korraldamine