Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV-i logo kasutamine

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) partnerid, kellega tehakse erinevate projektide raames koostööd või kellel on ESTDEV-iga leping rahastuse saamiseks, on kohustatud kasutama logo ESTDEV – From the People of Estonia.

Teavitusnõuded lepingupartnerile

ESTDEV-i projektipartneritel on kohustus teavitada avalikkust sellest, et projekti viiakse ellu Eesti riigi toetusega. Rahastuse (sh kaasfinantseeringu) saaja on kohustatud selleks kasutama logo ESTDEV – From the People of Estonia ning tähistama sellega kõiki objekte ja tegevusi, sealhulgas ka teavitustegevusi (kogu avalik kommunikatsioon projekti eesmärkide, vahearuannete, tulemuste kohta , mida kasjastatakse üritustel, veebilehtedel, sotsiaalmeedias, meedias, infomaterjalidel, turundustoodetel jne).

Kuna avalikkuse teavitamine on kohustuslik, siis peab toetuse saaja arvestama teavitamisega seotud kuludega juba projekti eelarvestamise faasis. Taotluse esitamisel tuleb lisada ka esialgne kommunikatsiooniplaan, kuhu märgitakse ära peamised sihtgrupid, põhisõnumid ja -tegevused. Samuti põhimõtted, kuidas plaanitakse sihtgruppe teavitada: kas plaanitakse spetsiaalsete sotsiaalmeedia kontode või lehekülgede loomist; kas kaasatakse ajakirjanikke ja korraldatakse pressiüritusi jne. Teavitamisega seotud kulud tuleb katta projekti eelarvest.

Lisaks logole, on toetuse saaja kohustatud viitama projekti rahastajale järgmiselt:

  • Tekstis: Projekti toetab ESTDEV - Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus;
  • Sotsiaalmeedias: Projekti toetab #ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia ning ESTDEV-i kasutaja sotsiaalmeedias (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram);
  • Ajakirjanduses: Nii suulised ülesastumised kui ka kirjalikud artiklid peavad sisaldama viidet projekti rahastajale “Projekti toetab ESTDEV - Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus”.

Maailmahariduse ja teavitusprojektid Eestis võivad rahastuse märkimiseks kasutada ESTDEV-i logo ilma ingliskeelse tunnuslauseta (from the people of Estonia).

ESTDEV-i logod