Skip to content
Vaegnägijale

GovStack ehitab e-riigi moodulitest

Blogipostitus

e-Estonia pavilion

Kui te pole midagi kuulnud GovStack-st, siis kujutage ette LEGO-klotse, mida saab kokku panna kõikvõimalikeks objektideks. Sama loogika järgi toimib ka Eesti, Saksamaa, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) ja Digital Alliance’i ühisalgatus GovStack, mis pakub e-riigi ülesehitamiseks jätkusuutlikke ja kulutõhusaid moodul-lahendusi, nn ehitusklotse. GovStack-i klotse saab kohandada, ellu viia ning skaleerida vastavalt riigi vajadustele. Valitsused saavad Govstacki lahendusi kasutusele võttes vähendada digiteenuste ja -rakenduste hinda ning hoida kokku nende arendamiseks vajaminevat aega ja ressurssi.   

GovStack Eesti projektijuht Margus Mägi selgitab, kuidas GovStack töötab. 

Digiarengus oleme kõik algajad

Kui riigid võtavad ette oma avalike teenuste digiteerimise, on see kompleksne protsess paljude muutujatega – andmebaasidest kuni liidesteni, regulatiivsete muudatuste ja muudatuste haldamiseni. Lisaks peavad kõik protsessi osad tõrgeteta koos töötama.

Veidi rohkem kui aastaga on GovStack selle protsessi lihtsustamiseks välja töötanud moodulid ehk ehitusklotsid (register, koostalitlusvõime, load), mida valitsused saavad kasutada oma e-riigi arhitektuuri ja e-valitsemise koosvõime raamistiku väljatöötamiseks.

Selline kogu e-valitsemist hõlmav tööriistakat vähendab igaühe kulutusi. Tarkvara arendamise asemel pakub GovStack välja iga komponendi spetsifikatsioonid või funktsionaalsete nõuete kirjeldused, mis hõlbustab hiljem turul sobivate toodete loomist.

„Põhimõtteliselt on lõppkasutaja – ükskõik millise riigi valitsuse – otsustada, kas lasta need plokid ehitada spetsifikatsioonide põhjal ise, kasutades tasuta avatud lähtekoodiga tarkvara, või võtta turult juba patenteeritud lahendusi, mis vastavad GovStacki spetsifikatsioonile,“ selgitab Margus Mägi. „Ilmselt peab kogu tarkvara olema avatud lähtekoodiga, et riigid näeksid koodi ja teaksid, mida see teeb. Keegi ei soovi musta kasti keset avalikke teenuseid!“

Oma esimesel tegevusaastal tuvastas GovStack kokku 19 ehitusplokki, mille abil saab mistahes toimiva e-riigi püsti panna. Need spetsifikatsioonid aitavad luua läbipaistvat ja avatud toodetega ökosüsteemi ning aitavad valitsustel lihtsustada hankeprotsessi ja tagada hangete kvaliteeti.

Ehitage, katsetage, jagage

GovStack keskendub kolmele sambale: (I) spetsifikatsioonid ehk GovSpecs, (II) nn liivakast testimiseks ehk GovTest ja (III) parimad praktikad ehk GovLearn.

 GovTest on hetkel väljatöötamise faasis eesmärgiga testida ja komineerida olemasolevaid või loomisfaasis tarkvaralahendusi. Testimine on oluline etapp, sest valitsused loovad harva kõik oma võimalikud e-teenused korraga. Pigem alustavad nad millestki väikesest ja konkreetsest nagu abieluregistrist või sõidukiregistrist ja siis kasvavad sealt edasi.

„GovTest-i liivakastis saavad valitsused katsetada, kuidas erinevad ehitusplokid omavahel toimivad. Näiteks näevad nad, milliseid andmebaase on vaja või mis juhtub, kui üks funktsioon töötatakse välja enne teist,“ selgitab Mägi.

Kolmas sammas, GovLearn, on playbook või kataloog, mis koondab parimaid praktikaid ja kogemusi ning erinevad võimekuse tõstmise harjutusi alates riikliku arendusmeeskonna kokkupanekust kuni teenuste kujundamiseni.

Mägi sõnul on ESTDEV-i vahendusel mitmed Aafrika Sarve riigid praegu kaasatud GovStack-i playbook-i rakendamisse, et katsetada ja mõõta neid samme, mida nende valitsused peavad GovStack-i ehitusklotsidele toetudes astuma oma digiriigi ülesehitamisel.

GovStack ühendab riike ja kogukondi

GovStack-i teeb ainulaadseks see, et kõik, mida pakutakse, on loodud koostöös sihtrühmaga. Iga ehitusploki töötab välja töörühm, mis koosneb vabatahtlikest või riiklikult määratud ekspertidest. Lisaks Eestile ja Saksamaale panustavad töörühma tegevustesse ka mitmed riigid Euroopast, Aasiast, Ameerikast, Aafrikast, Lähis-Idast; erasektorist ja avalikust sektorist. See loob ainulaadse segu asjatundlikkusest, mis teeb ühiseid jõupingutusi suurema heaolu nimel.

„Kuna me kaasame inimesi alates riigiteenistujatest kuni üksikute entusiastide ja tehnoloogiaettevõtete esindajateni, siis kujuneb välja üsna hea kooslus, mis sõelub välja olulise ja väldib kallutatust peaaegu igas suunas,“ toob Mägi esile süsteemi eelised. „Kuigi pean tunnistama, et töö nõuab terasest närve, sest mõnikord tuleb ühisosa ja lahenduste leidmiseks pidada pikki ja intensiivseid arutelusid.“

„Sisuliselt töötame start-up’i moodi,“ väidab Mägi. „Kaasates riike ja kogukondi, oleme kasutajakesksed ja paindlikud. Usume, et sel viisil ei pea me tegelema formaalsete standardite kehtestamisega, vaid pakume parimat, mida maailmal praegu jagada on.“

GovStack kuulutas infoühiskonna 2023. a. tippkohtumisel välja Digital Service Design Special Prize eriauhinna. Auhind tõstab esile uuenduslikke ja mõjukaid riigiteenuste lahendusi, mis põhinevad ehitusploki ideel. Kui Teil on projekt, mida tuleks maailmaga jagada, kandideerige julgesti!

Autor: Peeter Vihma, e-Estonia*. Artikkel ilmus e-Estonia veebilehel 14.12.2022.