Valitsus kiitis heaks välisministeeriumi ettepaneku luua arengukoostöö keskus

Valitsus andis täna, 1. aprillil heakskiidu ettepanekule asutada Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Loodava sihtasutuse ülesanne on viia ellu rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projekte ning eesmärk saada tulevikus Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuseks. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega ühendatakse Eesti Idapartnerluse keskus, millel on aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste arengukoostööprojektide tegemisel Euroopa Liidu idanaabruses.

Lähtudes Eesti välispoliitika arengukavast aastani 2030, otsustas välisministeerium lahutada arengukoostöö ja humanitaarabi rakendamise poliitika kujundamisest ning luua selleks uue üksuse. Loodav sihtasutus tugevdab Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi, keskendudes strateegiliste projektide elluviimisele Eesti jaoks olulistes riikides ja valdkondades.

„Arengukoostöö ja humanitaarabi on üle 20 aasta olnud Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas väga tähtsad. Selle eesmärk on aidata kaasa üleilmsete valupunktide lahendamisele ning teha seega tööd meie enda heaolu ja julgeoleku tagamiseks. Keskkonna- ja kliimaprobleemid, pandeemiad, vaesus, vägivaldsed kokkupõrked ja relvakonfliktid, humanitaarkatastroofid, ebaseaduslik ränne ja teised suured murekohad mõjutavad otseselt rahvusvahelisi suhteid ning seetõttu ka Eesti olukorda ja turvalisust,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Minister tõi välja, et arengukoostöö kaudu kaasame nii Eesti avaliku- ja erasektori kui ka kodanikuühenduste inimesi ning pakume neile võimalusi jagada oma teadmisi ja kogemusi. Liimetsa sõnul on see senisest enam kasulik ka Eesti ettevõtetele välisturgudel parterite leidmiseks, mis toetab Eesti inimesi ja majanduse arengut.

„Kuna digi- ja rohepööre on terve maailma jaoks üha olulisemad eesmärgid, on viimastel aastatel nõudlus Eesti ekspertteadmiste järgi digivaldkonnas kordades tõusnud. Samuti tugevdab loodav sihtasutus meie rahvusvaheliste koostööprojektidega tegelemise kompetentsi ja suurendab välisrahastuse osakaalu Eesti arengukoostöö elluviimisel,“ lisas minister.

Tulevikus on sihtasutuse eesmärk saada Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuseks ning läbida Euroopa Komisjoni ametlik atesteerimine, et osaleda Euroopa Liidu arengukoostöö projektide korraldamises võrdväärse partnerina. Teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja Eesti lähimate partnerite juures on arengukoostöö rakendamiseks erinevaid mudeleid, kuid valdavalt on selleks loodud samuti eraldi asutused.

Uue sihtasutuse asutaja on riik, kelle nimel teostab asutajaõigusi välisministeerium. Loodaval keskusel saab olema viieliikmeline nõukogu, mille liikmed määrab välisminister. Sihtasutuse igapäevast tööd koordineerib üheliikmeline juhatus.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.