Välisminister Liimets kinnitas Eesti-Gruusia arengukoostöö maastrateegia

Välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas Eesti-Gruusia maastrateegia aastateks 2021–2024, mille põhieesmärgid on demokraatia arengu tugevdamine, ettevõtluse toetamine, hariduse kvaliteedi parandamine ning kliima- ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine.

Gruusia on olnud Eesti arengukoostöö prioriteetriik 2006. aastast. Selle aja jooksul on Eesti toetanud Gruusia arengut enam kui 12 miljoni euroga. „Gruusia arengueesmärkide toetamisel on suur osa olnud nende võimekuse tõstmise projektidel – oleme edasi andnud oma ekspertteadmisi nii heade valitsemistavade, digivõimekuse kui ka hariduse edendamise vallas. Uue maastrateegiaga keskendume senisest enam pikaajalisetele strateegilistele eesmärkidele ja juba toimivale koostööle, et Gruusiale oma kogemustega veel tulemuslikumalt toeks olla,“ ütles välisminister Liimets.

Lähtudes Gruusia arengustrateegiast ja vajadustest, on Eesti-Gruusia arengukoostöö põhivaldkonnad 2024. aastani demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine, ettevõtluse toetamine, hariduse kvaliteedi parandamine ning suurem tähelepanu kliima- ja keskkonnaküsimustele.

„Demokraatia edendamise vallas on meie eesmärk aidata kujundada läbipaistev poliitika, mis toetab avatud valitsemist, inimõigusi ja sotsiaalset kaasatust. Oma teadmiste ja kogemuste pinnalt soovime toetada Gruusia haridussüsteemi kaasajastamist ning väikeettevõtluse arengut nii noorte, naiste kui ka maapiirkonnas elavate inimeste jaoks. Samuti on meie jaoks tähtis aidata kaasa kliima- ja keskkonnateadlikkuse suurendamisele ning toetada kliimasõbralikke ja rohemajandust edendavaid projekte,“ rääkis Liimets.

Eile kell 15.30–16.00 toimunud virtuaalüritusel tutvustasid Eesti-Gruusia maastrateegiat välisminister, Gruusia suursaadik Eestis Artšil Karaulašvili, Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand, välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse, UNICEFi Gruusia kontori ja Gruusia peaministri büroo juures tegutseva Doonorite Koordinatsiooniüksuse esindajad. Sündmuse ülekannet saab järele vaadata ministeeriumi Facebookis ja YouTube’is.

Eesti-Gruusia maastrateegiaga saab täies mahus tutvuda siin.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.