Välisministeeriumi asutatud arengukoostöö keskust hakkab juhtima Kadri Maasik

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu valis keskuse juhiks välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsleri Kadri Maasiku

Eesti Arengukoostöö Keskuse tegevjuhiks valiti Kadri Maasik

Valitsuse toetusega asutas välisministeerium 23. aprillil sihtasutuse Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, mis hakkab ellu viima arengukoostöö ja humanitaarabi projekte ning millest saab Eesti arengukoostöö kompetentsikeskus. Uue keskusega ühendatakse Eesti Idapartnerluse Keskus, millel on aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste arengukoostööprojektide tegemisel Euroopa Liidu idanaabruses.

„Nägime, et potentsiaali arengukoostöö tegevuste kaudu Eesti välispoliitikale kasu tuua on kaugelt enam kui seni kasutatud. Seetõttu otsustas valitsus lahutada välisministeeriumis poliitika kujundamise protsessi ja projektide elluviimise ning moodustada viimase ülesande täitmiseks eraldi asutuse,“ ütles välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. „Meie peamine eesmärk on nüüd arengukoostöö keskus edukalt käivitada ja kujundada see Euroopa Liidu kehtestatud reeglitele vastavaks, et kaasata arengukoostöösse suuremas mahus liidu vahendeid,“ lisas Vseviov.

Välisminister Eva-Maria Liimets määras keskuse asutamisel 23. aprillil ka nõukogu liikmed. Need on välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaua tegevjuht Agne Kuimet, rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks, välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu ning arengukoostöö ja humanitaarabi büroo juht Kadi Metsandi.

Nõukogu valis eelmisel nädalal uuele keskusele juhi, kelleks saab välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Kadri Maasik.

„Mul on väga hea meel sellele uuele ja huvitavale väljakutsele vastu astuda. Usun, et tänu oma varasemale mitmekülgsele töökogemusele nii erinevate ministeeriumite kui ka sihtasutuste juhtkondades saan aidata uue arengukoostöö keskuse edukalt käivitada,“ sõnas Maasik. „Lisaks sellele on minu jaoks tähtis, et keskus läbiks tulevikus Euroopa Komisjoni ametliku atesteerimise, mis annaks meile võimaluse osaleda Euroopa Liidu arengukoostöö projektide korraldamises võrdse partnerina,“ lisas ta.

Maasik alustab arengukoostöö keskuse juhina tööd 1. juulil 2021.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.