USAID, ESTDEV ja Ukraina laiendavad koostööd riikide digiarengu toetamiseks

USAID-i juht Samantha Power kinnitas Avatud valitsemise partnerluse ülemaailmsel tippkohtumisel, et Eestiga jätkatakse koostööd digivaldkonnas ning e-valitsemise lahenduste viimisel partnerriikidesse. Ühes Ukrainaga toetab see koostöö digitaalse avaliku infrastruktuuri kasutuselevõttu, kusjuures Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) toetab partnerriike oma põhjalike digivaldkonna teadmiste ja kogemustega.

“Eesti on juba pikka aega olnud eeskujuks, kuidas saab tehnoloogiat rakendada kodanikuühiskonna edendamiseks. Ühelgi riigil pole kõiki vastuseid, kuid Eesti pakub tõesti võimsat inspiratsiooni, mis näitab mitte ainult seda, kuidas tehnoloogia saab parandada riigi juhtimist, vaid ka seda, kuidas see võib oluliselt

Mariin Ratnik, Samantha Power ja Andrea Kivi

suurendada kodanike kaasatust valitsemisse,” tõstis USAID-i juht Samantha Powers oma AVP tippkohtumise avakõnes esile Eesti silmapaistvust.

„Eesti soov on senist head partnerlust USAIDiga veelgi süvendada ja laiendada teistesse maailma piirkondadesse – näiteks Aafrikasse – keskendudes digikoostööle ja haridusteemadele,” ütles peaminister Kaja Kallas.

“ESTDEVil on olnud USAID-ga suurepärane koostöö. Ootame juba rohkem ühisprojekte Ukrainas, Moldovas ja Gruusias ning ka Aafrikas, kus keskendume eelkõige Eesti digiinnovatsiooni ja e-valitsemise alaste teadmiste rakendamisele,” lisas Andrea Kivi, ESTDEVi juhi kohusetäitja.

Eesti on turvalise digitaalse avaliku infrastruktuuri ülesehitamisel globaalne liider, nagu laialt levinud andmevahetusplatvorm X-tee ja peagi ilmuv digivalitsemise platvorm mRiik. Ukraina Diia platvorm, mis ühendab enam kui 19 miljonit ukrainlast enam kui 120 riigiteenusega, on tõstnud Ukraina digitaalses valitsemises maailma tippu. USAID on pühendunud koostööle paljude partneritega, et aidata riikidel taolisi edusamme modelleerida ning sealhulgas võtta kasutusele tehnoloogiaid, mis pakuvad turvalisi, usaldusväärseid ja kaasavaid era- ja avalikke teenuseid, vähendavad korruptsiooni ja soodustavad kodanike kaasamist poliitilistesse protsessidesse.

USAID-i ja ESTDEV-i koostöö põhineb USAID-i pikaajalisel partnerlusel Ukrainaga, et edendada riigi digiarengut.

2016. aastal aitas USAID Ukraina valitsusel panna aluse Diia platvormi loomisele, toetades investeeringutega digitaalsesse avalikku infrastruktuuri, küberjulgeolekusse ja andmete privaatsusse, seadustesse ja määrustesse, laiendades valitsuse liikmete digipädevusi ning kaasatust kodanike ja kodanikuühiskonnaga. Koos USAID-ga jagab Ukraina seda tehnoloogiat nüüd teiste riikidega, sealhulgas platvormi aluseks olevat infrastruktuuri, protsesse, süsteeme ja lähenemisviise, mis on selle võimaldanud.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED