Tulevikulahendused Kõrgõzstani maapiirkondade digitaliseerimiseks

PRESSITEADE

8. september 2022

Esimene interaktiivne kaart, mis koondab Kõrgõzstani digikursuste pakkujaid, valmis  koostöös Kõrgõzstani Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja  Euroopa Liiduga (EL) projekti “Tulevikulahendused Kõrgõzstani maapiirkondadele: digitaliseerimine ja läbipaistvus” raames.

Kõrgõzstani digikursuste pakkujad

8. septembril 2022 avalikkusele esitletud digitaalne kaart hõlmab hetkel infot 117 IT-kursuse korraldaja kohta, nende hulgas nii ülikoolid kui kutsehariduskeskused, riigi- ja erasektori ja muud organisatsioonid. Ettevõtete nimekirja uuendatakse jooksvalt.

Kaardil esitatud informatsioon on kirgiisi keeles ja on suunatud maapiirkondades elavatele inimestele, kuna maal elavad noored ja naised on võrreldes linna eakaaslastega ebasoodsamas olukorras mitmesuguste tegurite, näiteks nõrga infrastruktuuri, haridus- ja võimaluste puudumise tõttu.

„Usume, et Eesti ja Kõrgõzstani organisatsioonide koostöö IT-valdkonnas aitab juurutada Euroopa Liidu parimaid praktikaid Kõrgõzstanis digitaliseerimisel,“ ütles ELi Kõrgõzstani esinduse poliitikaosakonna juht Raimonds Vingris.

Digitaalne kaart sisaldab infot mitte ainult digioskusi pakkuvate organisatsioonide asukoha, vaid ka erialade, kestvuse ja maksumuse kohta, mis võimaldab teadlikumalt sobivat kursust valida. Samas annab kaart IT-koolituse pakkujatele uusi võimalusi oma teenuste reklaamimiseks. Õppeasutuse kohta teabe lisamiseks või värskendamiseks saab ühendust võtta lehel märgitud e-posti aadressi kaudu.

Projekti viib ellu Kodanikualgatuste Keskus „Leader“ Euroopa Liidu toel koostöös ESTDEV-ga. Projekti eesmärk on suurendada kodanikualgatuste elluviimist ning tõsta naiste ja noorte digitaalset kirjaoskust, et vähendada digitaalset lõhet linna- ja maaelanike vahel.

Venekeelne pressiteade on saadaval siin.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.