Tiit Riisalo asub jaanuarist juhtima Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) nõukogu valis organisatsiooni tegevjuhiks Tiit Riisalo, välisministeeriumi senise erisaadiku ja president Kersti Kaljulaidi kantselei juhataja. Riisalo alustab ESTDEV-i juhina 1. jaanuaril 2023.

Tiit Riisalo

Foto: Priit Mürk/ERR

„Arengukoostööl on oluline ja kasvav roll Eesti välis- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide täitmisel ning Eesti rahvusvahelise mõju kasvatamisel. Selle valdkonna rakenduspoole juhtimiseks on Tiit Riisalol ulatuslik kogemuste pagas nii avalikust kui erasektorist ning koostööst kolmanda sektoriga. Riisalo on olnud edukalt tipp- või tegevjuhi rollis organisatsioonides, mille juhtimine on mitte ainult vastutusrikas, vaid ka keeruline,“ selgitas ESTDEV-i nõukogu esimees, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

„Riisalol on aastakümnete pikkune kogemus Ukraina ja idapartnerlusriikidega koostöö tegemisel. Samuti on tal usaldusväärse ühendatuse teemajuhina suurepärased teadmised Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisest. Ta teab, kuidas erinevaid osapooli kokku tuua ja tulemusi saavutada,“ lisas Vseviov.

Tiit Riisalo sõnul on üleilmse mõjuga sündmused – keskkonna- ja viiruskriis, Venemaa agressioon Ukrainas – reljeefselt esile toonud tugevate partnersuhete olulisuse.

„Just arengukoostöös rajatakse meile kõigile eluliselt tähtsate sidemete vundament. Eesti tõestas ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumisega, et meie välispoliitika on küps globaalsel areenil protsesside mõjutamiseks. Aeg on viia ka meie arengukoostöö uuele tasemele, meie panust oodatakse ja väärtustatakse,“ lausus Riisalo.

Välisministeeriumi haldusalas tegutsev ESTDEV korraldab ja koordineerib Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi projekte idapartnerlusriikides ja Aafrika mandril. 2022. aastal on ESTDEV-i suurimaks ülesandeks Eesti riigi rahastatavate Ukraina ülesehitamisprojektide korraldamine. Hetkel on töös Ovrutši lasteaia ehitus ning ettevalmistamisel Malõni silla taastamine Zõtomõri oblastis.

ESTDEV-i teised projektid toetavad Eesti jaoks oluliste valdkondade arengut nagu demokraatliku riigikorralduse tugevdamine ning digilahenduste arendamine vaesuse vähendamiseks, hariduse edendamiseks ja jätkusuutliku majanduse ülesehitamiseks.

2021. aastal eraldas Eesti arengukoostööks 47,6 miljonit ja humanitaarabiks 3,25 miljonit eurot, mis on kokku ca 0,17 % Eesti rahvamajanduse kogutulust (RKT). Eesti on võtnud kohustuse aastaks 2030 kasvatada arengukoostöö mahtu 0,33% RKT-st.

 

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.