Moldova järgib Eesti eeskuju digiarengu hoogustamiseks

Eesti organisatsioonide ja ekspertide tegemised on Moldovas väga hinnatud. Eesti ekspertiisi soovitakse kaasata riigi strateegiliste eesmärkide seadmisel ning strateegiate elluviimisel nii ettevõtluse ökosüsteemi arendamise kui e-riigi lahenduste abil hea valitsemistava kujundamisel.

Fotol ESTDEV-i ja partnerite kohtumine

Arengukoostöös on esmatähtis arvestada nii partnerriigi vajadusi kui ka Eesti ekspertiisi olemasolu selleks. Võimalike tegevuste kavandamiseks kutsus ESTDEV sel nädalal taas kokku partnerid, kes Moldovas on aktiivsemalt tegutsenud ning tunnevad hästi sealset konteksti ja ettevõtlusvaldkonna arhitektuuri.

„Selleks, et Moldovaga koos viia ellu tegevusi, mis riigi arengut jõustavad, on oluline selgitada välja soovimatute efektide, nagu talentide ja investorite lahkumine, juurpõhjused. Koos USAID ja Rootsiga soovime toetada riigi kestlikkust süsteemseid ja pikaajalisi soovituid arenguid kaasa toovates tegevustes,“ ütles Kristel Rillo, ESTDEV-i programmijuht.

„Moldova valmisolek muutusteks on hetkel aegade kõrgeim ning selle momentumi kasutamise ajakriitilisusega suudame Eesti kogemuse pinnalt väga hästi suhestuda.“
KRISTEL RILLO, ESTDEV-i programmijuht

Arutelus jäid enim kõlama sekkumisvõimaluste ja -vajadustena:

  • Vajadus nõustada keskvalitsust strateegiliste tegevuste planeerimisel ja e-lahenduste abil avalike teenuste efektiivsemaks muutmisel
  • Parandada teenuste kättesaadavust (sh tervis ja haridus) ja kvaliteeti lõppkasusaaja jaoks e-lahendus abil, pidades silmas riigi demograafilist olukorda, sh olulisi erinevusi linnade ja maapiirkondade vahel.
  • Vajadus noorte võimestamiseks, et nad hariduse omandamist pooleli ei jätaks ega riigist ei lahkuks. See tähendab nii hariduse kvaliteedi parandamist kui ka ettevõtlikkuspädevuse tõstmist igas vanusegrupis.

„Ekspertide hinnangul on praegu Moldova valmisolek muutusteks aegade kõrgeim ning selle momentumi kasutamise ajakriitilisusega suudame Eesti kogemuse pinnalt väga hästi suhestuda,“ ütles Kristel Rillo.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse