Miks Eesti valis Ukraina ülesehitamise projektiks lasteaia Zõtomõri oblastis?

Hiljutise Ukraina visiidi ajal kinnitas välisminister Urmas Reinsalu Eesti valmisolekut alustada lasteaia ehitamist Zõtomõri oblastisse. Ehitustööde korraldamise ja partnerite kaasamise eest vastutab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV). “Kindlasti tähendab sõja ajal ehitustööde alustamine kaalutletud riskide võtmist, aga lasteaia ehitamine on Eestile jõukohane ülesanne,” ütles Kadri Maasik, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuht.

Miks valis Eesti kõikide Ukraina üleshitamise objektide hulgast Ovrutši lasteaia?

Kadri Maasik ja Tarmo Needo Zõtomõris. Foto: ESTDEV

Kadri Maasik: „Zõtomõr on kokku pannud oblasti ülesehitamise ja moderniseerimise plaani, kuhu on koondatud informatsioon nii sõjas purustatud objektidest kui ka sõja tõttu pooleli jäänud hoonetest ja rajatistest. Nende hulgas on ka objektid, mille taastamiseks või uuesti ehitamiseks vajab oblast toetust partnerriikidelt nagu Eesti. ESTDEV-i eksperdid külastasid Zõtomõri oblastit juba mai lõpus ja tutvusid nende 15 objektiga, mille ülesehitamine on ukraina partnerite hinnangul kriitilise tähtsusega oblasti normaalse elukorralduse taastamiseks.Selles nimekirjas oli ka Ovrutši linna lasteaed. Arvestades Eesti suurust, meie kogemust puitpaneelhoonete tootmisel ja eksportimisel, ja Eesti ekspertiisi haridustehnoloogia ja pedagoogika vallas, on lasteaia ehitamine Eestile jõukohane ülesanne. Lisaks, saab enamuse töödest ära teha väljaspool Ukrainat, et vähendada sõjategevusega kaasnevaid riske.”

 “Eesti suurust, meie kogemust puitpaneelhoonete tootmisel ja eksportimisel,
ja Eesti ekspertiisi haridustehnoloogia ja pedagoogika vallas,
on lasteaia ehitamine Eestile jõukohane ülesanne.”

Kadri Maasik, ESTDEV-i tegevjuht

Millal algab ehitustegevus, kas pärast sõda või juba sõja ajal?

Kadri Maasik: „Maailmapraktika näitab, et ülesehitustööd algavad juba kriiside ajal. Hiljuti Luganos toimunud Ukraina ülesehitamise konverentsil kinnitasid 50 riigi esindajad vajadust koheselt alustada Ukraina taastamist.Sama kinnitasid ka juulis ESTDEV-i külastanud Verkhovna Rada ja Zõtomõri oblasti esindajad. Kindlasti tähendab ülesehitustööde alustamine sõja ajal kaalutletud riskide võtmist, aga Ukraina ülesehitamine on pikk protsess ja Eesti teeb kõik, et Ukrainat toetada, sealhulgas ka reformide läbiviimist nende liitumispüüdlustel Euroopa Liiduga“.

Kas on plaanis kasutada Ukraina ressursse ja tööjõudu? 

Kadri Maasik: „Kindlasti näeme me Ukraina ülesehitamist koostööprojektina, kuhu kaasuvad lisaks riigisektorile ka Eesti eraettevõtted ja Ukraina ettevõtted. Kuna lasteaed asub Ukrainas, siis on selge, et ka juba projekteerimisfaasi on kaasatud Ukraina partnereid, et projekt oleks kooskõlas Ukraina seaduste ja regulatsioonidega. Ülesehitamise algfaasis on siiski tõenäoline, et tööd tehakse peamiselt väljaspool Ukrainat. Kuid nähes Eesti eraettevõtete huvi Ukraina taastamisel osaleda, siis võib prognoosida, et sellest sünnivad mitmed vastastikku kasulikud Eesti-Ukraina majanduskoostöö projektid, mis aitavad taaskäivitada Ukraina majandust pikas perspektiivis.“

 

Loe lisaks:

 

Lisainfo: [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides, eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikku arengusse.