Lauri Luht asub juhtima ESTDEV-i Idapartnerlusbürood

Alates tänasest juhib Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) Idapartnerlusbürood Lauri Luht, senine Riigikantselei riigi situatsioonikeskuse juht. Luhti vastutada on Idapartnerlusriikides toimuvate initsiatiivide ja programmide strateegiline juhtimine, büroo ülesehitamine ja meeskonna kujundamine.

Lauri Luht

„Mulle on alati meeldinud luua uut väärtust ning leida partnerlusi, mille toel ehitada ja arendada asju, mis esmapilgul tunduvad justkui võimatuna. Olles töötanud varasemalt koos Eesti julgeoleku, turvalisuse ja digiriigi tippudega tean, et Eesti jaoks pole mitte miski võimatu, kui on tahet ning kui eri osapooled avalikust ja erasektorist seljad ühise eesmärgi nimel kokku panevad. Tean, et arengukoostöö valdkonnas on võimalik sarnaselt toimides mägesid liigutada,“ ütles Lauri Luht.

Luht lisas, et peab Ukraina toetamist, arendamist ja lõimimist Euroopa Liiduga (EL) lähimatel aastatel oluliseks, kuna sellest sõltub nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis Eesti ning kogu Euroopa julgeolek ja turvalisus.

„Samal põhjusel peame oma tegude ja heade siseriiklike ning rahvusvaheliste partnerluste toel kasvatama kogu Euroopa Liidu idanaabruse stabiilsust, demokraatiat ja jõukust,“ selgitas Luht.

ESTDEV-i Idapartnerlusriikide ja Balkani rakendusprogrammi eesmärk on demokraatliku ja õigusriigil põhineva, turvalise ja majanduslikult eduka piirkonna loomine ning selle järkjärguline lõimimine EL-iga. Idapartnerluse ja Balkani projektiportfellis on 55 projekti kogusummas 8,6 miljonit eurot. Neist 47 viiakse ellu Eesti rakenduspartnerite poolt ning 8 projekti on otse ESTDEV-i hallata. Eesti osalusega projektid viiakse ellu Ukrainas, Gruusias, Moldovas, Valgevenes, Armeenias, Kõrgõzstanis ja Põhja-Makedoonias.

ESTDEV-i rakendusprogramm idapartnerlusriikides ja Balkanil põhineb Eesti välispoliitika arengukava 2030 eesmärkidel, Arengukoostöö ja humanitaarabi programmil 2021–2024 ja maastrateegiatel.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.