Kristi Kulu asus juhtima ESTDEV-i hariduse ja ettevõtluse valdkonda

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) hariduse ja ettevõtluse valdkonda asus juhtima Kristi Kulu, kes seni juhtis Eesti Sisekaitseakadeemia rahvusvahelise koostöö ja arenduse osakonda. ESTDEV-is vastutab Kristi Kulu hariduse ja ettevõtlusega seotud projektide disaini ja elluviimise eest Eesti strateegilistes partnerriikides nii Euroopa Idanaabruses kui ka Aafrika regioonis.

„Eesti hariduse kvaliteet ja korraldus on tunnustatud kogu maailmas. Läbi arengukoostöö projektide oleme jaganud Eesti parimaid praktikaid oma partneritega. Kristi Kulu toob ESTDEV-i mahuka kogemustepagasi rahvusvaheliste haridusprojektide korraldamisest ja rahvusvahelisest koostööst,“ kommenteeris Andrea Kivi, ESTDEV-i tegevjuhi kohusetäitja.

Kristi Kulu

“Haridusmuudatused on jätkusuutliku arengu saavutamisel arengukoostöös võtmetähtsusega. Eesti haridusuuenduste portfoolio, mida jagada, on väga mitmekesine ja mahukas. Sinna kuuluvad edulood uue õpikäsitluse rakendamisest kuni digilahendusteni välja,” tõstis Kristi Kulu esile haridusvaldkonna olulisuse.

Samuti on oluline meeles hoida, et arengukoostöö pole kunagi ainult ühesuunaline. “Arengukoostöö on partnerlus ja selles osalemine on ekspertteadmiste jagamise kõrgeim tase, kus võõras kultuuri- ja õigusruumis toimivate lahenduste koostöös loomine ning rakendamine on väärtuslik ja edasiviiv nii professionaalsel kui ka enesearengu teel. Rääkimata jagatud rõõmust ühiste tulemuste ja töövõitude üle rahvusvahelises meeskonnas,” ütles Kulu.

Kulu sõnul loob ESTDEV-i lai partnervõrgustik loob head eeldused Eesti mudelite ja lahenduste ekspordiks.

“See, et teised doonorid ning rahvusvahelised organisatsioonid pöörduvad meie poole koostööpakkumisega, on meie tööle kindel kvaliteedimärk. Arengukoostöö kontekstis on hästi oluline jagada just metoodikaid ehk selle kõrval mida me teeme, ka kogemust, kuidas me midagi teeme selleks, et muudatused sihtriigis oleksid püsivad. Samuti tuleks julgeda jagada ka oma ebaõnnestumisi, sest need võivad osutuda väärtuslikeks soovitusteks teistele riikidele,” lisas Kulu.

ESTDEV-il on hariduse valdkonnas 10 käimasolevat projekti, mis moodustavad ligi kolmandiku kõikidest käimasolevatest ESTDEVi projektidest. Haridusvaldkonna projektide kogumaht ulatub üle 2 miljoni euro.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED