Kaja Kallas: Eesti on Ukrainale andnud tänavu abi 200 miljoni väärtuses

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti sel aastal andnud Ukrainale humanitaar- ja kaitsealast abi kokku 200 miljoni euro väärtuses. „Eeskätt on see kaitsealane abi: kaitsetehnika, laskemoon, varustus, meditsiinitarbed, toidupaketid,“ loetles Kallas valitsuse pressikonverentsil. Samuti on Eesti Ukrainale saatnud ajutise varjupaiga loomise varustust. 

„Oleme Ukrainat aidanud nii poliitilisel, majanduslikul kui ka sõjalisel tasemel ja oleme seda tegelikult teinud ammu, siis kui teised riigid veel seda agressiooni ei pidanud võimalikuks,“ sõnas Kallas. Valitsus eraldas sotsiaalministeeriumile kolm miljonit eurot esialgsete kriitiliste kulude katmiseks seoses sõjapõgenike vastuvõtmisega, esmaste majutustoimingute ja abitoimingute tegemiseks.

„Peame olema valmis võtma ja aitama Ukrainast sõja eest põgenevaid inimesi. Selleks, et meil oleks ülevaade nendest inimestest, kes tulevad ja abi vajavad, ning et me saaksime neile ka abi anda, otsustasime täna kehtestada ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril, just selleks, et seada üles informatsioonipunktid. Politsei- ja piirivalveameti töötajad lähevad piirile, et Ukrainast sõja eest põgenevate inimeste riiki sisenemist ja esmast kontakti riigiga sujuvamalt korraldada. See võimaldab saada ka meil paremat ülevaadet abivajadusest, pakkuda neile juba piiril vajalikku teavet ja suunata neid esmaste teenuste juurde,“ selgitas peaminister.

Eesti on varem kinnitanud, et võtab vastu 2000 sõjapõgenikku Ukrinast.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.