Island toetab Eesti lasteaia ehitust Ukrainas 66,000 euroga

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Islandi Välisministeerium sõlmisid lepingu, mille kohaselt panustab Island 66 000 eurot Ovrutši lasteaia mööbli ja meediatehnika ostmiseks. See on esimene välisrahatus, mille ESTDEV on kaasanud Ukraina ülesehitusse.

Loodava lasteaia sisevaade

„Eesti usalduslik koostöö Islandiga rahu ja globaalse julgeoleku tagamisel on astunud jõudsa sammu edasi. Oleme tänulikud Islandi välisministeeriumile, et nad on Eesti pingutusi Ukraina ülesehitamisel märganud ning otsustanud toetada lasteaia ehitust,“ ütles ESTDEV-i strateegia nõunik Eva-Maria Liimets.

„Ukraina ülesehitamine on pikk  ja ressursimahukas protsess, mis nõuab rahvusvahelise kogukonna ühist pingutust ja koostööd. Islandi kaasumine lasteaia ülesehitusse võimaldab Ukraina taastamisega jõudsamalt edasi liikuda. Ukraina ülesehitamine ja kiire liitumine Euroopa Liiduga (EL) kindlustab kogu Euroopa julgeolekut,“ kinnitas Liimets.

Ovrutši lasteaed on üks 15-st strateegilisest objektist, mille ülesehituseks palus Žõtomõri oblast Lääne partnerite abi. Eesti vastas sellele üleskutsele ning osaleb lisaks lasteaiale ka  sõjas purustatud Malõni silla taastamises, et tagada Ukraina ühiskonna igapäevane turvaline elukorraldus.

Ülesehitustegevustes on Eesti eesmärk toetada ka Ukrainat kui EL-i kandidaatriiki ning aidata kaasa euro integratsiooniks vajalike reformide elluviimisele.

Eesti on esimene riik, kes on alustanud Ukrainas sõjakahjustuste ülesehitamist ning soovib oma initsiatiivi ja esimeste õnnestunud projektidega olla eeskujuks teistele riikidele.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.