Eva-Maria Liimets asub strateegia nõunikuna tööle ESTDEV-i

Alates tänasest on Eva-Maria Liimets strateegia nõunikuna ametis Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuses (ESTDEV). Liimetsa vastutada on strateegiline äriarendus Idapartnerlusriikides ja Lääne Balkanil.

Eva-Maria Liimets

„Arengukoostööl on oluline ja järjest kasvav roll Eesti välispoliitiliste eesmärkide täitmisel ja Eesti rahvusvahelise mõju kasvatamisel. Stabiilsuse, demokraatia ja jõukuse suurenemine Euroopa Liidu idanaabruses on pikalt olnud Eesti julgeolekupoliitiliseks prioriteediks,“ ütles Eva-Maria Liimets. „Ukraina ülesehitamine on suur väljakutse ja võimalus arengukoostöö korraldajatele. Strateegia nõunikuna soovin välja töötada projektid, kus oma ekspertiisiga toetame kindlalt Ukraina Euroopa Liiduga lõimumist ning aitame taastada sõjas enim kannatada saanud laste eluolu,“ lisas Liimets.

„Arengukoostööl on oluline ja järjest kasvav roll Eesti välispoliitiliste eesmärkide
täitmisel ja Eesti rahvusvahelise mõju kasvatamisel.”

Eva-Maria Liimets

 „Mul on väga hea meel tervitada Eva-Mariat ESTDEV-i kasvavasse tiimi. Eesti huvisid edendavate initsiatiivide ning partnerluste loomine ja tugevdamine ning rahastuse kaasamine on strateegia nõuniku ülesanne. Ma usun, et selles organisatsioonile prioriteetses rollis saab Eva-Maria suurepäraselt rakendada oma pikaajalist töökogemust diplomaadi ja poliitikakujundajana,” ütles Kadri Maasik, ESTDEV-i tegevdirektor.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.