ESTDEV võõrustas kõrgetasemelist valeinfoga võitlemise seminari

Sel nädalal toimus Tallinnas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja Euroopa Komisjoni koostöös korraldatud Venemaa propaganda ja valeinformatsiooni tõkestamise seminar. Seminari eesmärk oli Euroopa Liidu (EU) liikmesriikide avaliku sektori desinformatsiooni vastase võitluse ekspertiisi vahendamine TAIEX* initsiatiivi raames.

Toimunud üritusega toetatakse Ukrainat, Moldovat ja Gruusiat – kes on praegu Venemaa inforünnaku all – valeinfo tuvastamisel ja selle vastu võitlemisel. Oma kogemusi ja parimaid praktikaid jagasid veel ka eksperdid Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Euroopa Komisjonist ja NATO-st.

Ukrainas toimuva sõja valguses on taas päevakajaline rääkida desinformatsioonist ning Venemaa propaganda tuvastamisest ja selle tõkestamisest. Töötubades jagasid eksperdid juhtumeid ja õppetunde oma riikidest. Kokku osales kõikidest riikidest 9 eksperti.

„Venemaa on sõja ajal olnud vale- ja eksitava info levitamisel eriti aktiivne. Sageli kasutatakse mitmetes riikides samu võtteid, mistõttu kogemuse vahetamine teiste riikidega toob kasu kõigile ja aitab tugevdada meie inforuumi vastupanuvõimet,“ ütles seminari üks korraldajatest, ESTDEV-i Idapartnerlusbüroo strateegianõunik Eva-Maria Liimets.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja asetäitja Dana Spinant rõhutas oma avasõnas väärinfo tõkestamise mitmetahulisust. Ta tõi ka esile, et valeväidete ümberlükkamine, oma narratiivi proaktiivne kommunikatsioon ja meediakirjaoskuse parendamine on peamised viisid, kuidas saame Kremli propagandale vastu astuda.

Teiste kõrgete ametnike ja ekspertide seas tutvustas Euroopa Liidu desinformatsiooni tõkestamise raamistikku ja juhiseid Krisztina Stump Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadist, kes on üks selle raamistiku väljatöötajaid.

Eestil on valeinfo tõkestamise vallas head teadmised ja kogemused ning seda ka just Venemaalt tuleva mõjutustegevusega, mida jagasid teiste seas näiteks Priit Talv ja Urve Eslas Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

Mõjutustegevusele vastupidava ühiskonna üheks alustalaks on hea meediakirjaoskus. Eesti asetus 2022. aastal meediapädevuse indeksi järgi maailmas 4. kohale. Meid edestasid Soome (1. koht), Norra (2. koht) ja Taani (3. koht). Faktide kontrollimine, valeväidete ümberlükkamine ja tõese info jõuline levitamine on peamised asjad, mida igaüks saab teha, et vaenulik valeinfo levida ei saaks.

*TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) on Euroopa Komisjoni instrument, mis toetab avaliku sektori institutsioone EL õigusaktide ühtlustamisel, kohaldamisel ja jõustamisel ning vahendab EL liikmesriikide parimate praktikate jagamist.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED