ESTDEV sõlmib lepingu Harmetiga lasteaia ehitamiseks Ukrainas

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) sõlmib täna lepingu moodulhoonete tootja OÜ Harmetiga lasteaia ehitamiseks Ovrutši linna Ukrainas. Eesti suurim moodulmajade tootja Harmet võitis 1,7 miljoni suuruse riigihanke 4-rühmalise lasteaia ehitamiseks. Tööd hõlmavad projekteerimist, tootmist, transporti, monteerimist ja aastase garantii pakkumist. Moodullasteaed peab olema kasutamisvalmis hiljemalt 170 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest. Ovrutši lasteaed on Eesti esimene ülesehitusprojekt Ukrainas.

Lepingule kirjutavad täna alla ESTDEV-i tegevjuhi kt Andrea Kivi ja Harmeti tegevjuht Alo Tamm.

„Lasteaed annab sõjas kannatanud Ovrutši lastele võimaluse end taas lastena tunda, olla eakaaslaste keskel, õppida ja mängida. Eesti saab lasteaia ehitamisega võimaluse jagada oma kogemust turvalise ja inspireeriva õppekeskkonna loomisel, mis toetaks Ukrainat liitumisel Euroopa Liiduga,“ ütles Andrea Kivi, ESTDEV-i tegevjuhi kt.

„Harmeti ehitatud lasteaed Ovrutšis vastab Euroopa Liidu standarditele ning on Ukraina ettevõtetele praktiline kogemus Euroopa Liidu ehitusturu regulatsioonide ja standarditega tutvumiseks. Teisalt oleme projekti algusest saadik teinud koostööd Ukraina esindajatega, et ehitatav lasteaed oleks vastavuses Ukraina nõuetega,“ ütles Kivi lisades, et tulevikus on võimalik kaasata ka Ukraina ettevõtteid Eesti ülesehitusprojektidesse.

Harmeti tegevjuht Alo Tamm ütles, et lasteaia ehitamine Eesti riigi poolt sümboliseerib lootust peatsele rahule Ukrainas ja paremate tingimuste loomisele Ukraina tulevikule – lastele.

„Harmetil on hea meel osaleda Eesti ja Ukraina jaoks märgilise tähtsusega projekti teostamisel ning asetada selliselt esimene nurgakivi Ukraina taastamisele. Eesti puitmajad on olnud tuntud oma kõrge kvaliteedi poolest peamiselt Skandinaavia riikides, kuid läbi ESTDEV’i hanke saab Harmet olla nüüd Eesti puitmajatootjate saadikuks ning modulaarsete ehituslahenduste  tutvustajaks Ukrainas. Mõistame ettevõttena projekti teostamisega kaasnevat suurt vastutust ja teeme kõik endast oleneva, et projekt võimalikult edukalt teostada,“ selgitas Alo Tamm

Ukraina suursaadik Eestis H.E  Mariana Betsa ütles, et Eesti on esimene riik, kes alustab Ukraina ülesehitamist Zõtomõri oblastis:  “Tänane lepingu allakirjutamine märgib olulise Ukraina lastele suunatud humanitaarprojekt algust,  lasteaia ehitust Ovrutši linnas, et lapsed tunneksid end turvaliselt ja hoitud,  kus nad saavad õppida ja areneda.”

“Olen tänulik ESTDEV-le, Eesti välisministeeriumile, Harmetile ja teistele Eesti ettevõtetele nende hindamatu panuse eest Ukraina rahva aitamisel, “ ütles Mariana Betsa.

Leping Harmetiga on sõlmitud lasteaia ehituse esimese etapi elluviimiseks, mis tähendab nelja rühmaruumi ehitamist 80 lapsele. Teises etapis laieneb lasteaed veel 4 rühma võrra, mahutades kokku 160 last.

Kuna ehitustegevus algab aktiivse sõjategevusega riigis, tuleb riskide maandamiseks valdav osa ettevalmistustest teostada väljapool Ukraina piire ja hoida kohapealsete tööde maht minimaalne.

„Eesti on Euroopa suurim energiatõhusate  puitmoodulmajade eksportija. On arusaadav, et lasteaeda ehitama minnes kasutame Eesti parimat oskusteavet ja kogemust. Lisaks on puitmoodulid võimalik Eestis valmis toota ning nende transport Ukrainasse ajatada parimale ajahetkele. Samuti on moodulite paigaldamine kiire ja efektiivne,“ põhjendas Andrea Kivi Eesti otsustas ehitada lasteaed puitmoodulitest.

Lisaks lasteaia hoonele pakub Eesti Ukrainale ka haridusvaldkonna juhtimise oskusteavet.

Kokku korraldab ESTDEV viis riigihanget lasteaia ehituse läbiviimiseks. Mitmed ettevõtjad on oma teenuseid tasuta pakkunud, mis on kiirendanud tööde algust. Tiit Silla arhitektuuribüroo SPORT OÜ tegi lasteaia eskiisprojekti ning Primostar OÜ tarnib tasuta hüdroisolatsioonimaterjalid  maa-aluse pommivarjendi ehitamiseks. Oma abi on pakkunud Kitman Thule AS ja SolarStone OÜ. Projekti toetab ka Eesti Puitmajaliit (Woodhouse Estonia).  Kui on Eesti ettevõtteid, kes soovivad liituda lasteaia ehituse või teiste projektidega, siis ESTDEV on avatud ühisprojektideks.

Lasteaia ehituse Ovrutšis viib ellu Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, kellele tööde korraldamiseks eraldas välisministeerium selle aasta lisaeelarvest 1,9 miljonit eurot.

Lisaks lasteaia rajamisele  on Eesti lubanud Ukraina ülesehitust toetada 1 000 000 euroga  Malõni linnas asuva silla taastamistööde läbiviimisel Zõtomõri oblastis.

__

Harmet on Eesti suurim moodulmajade tootja, mille tootmisvõimsus on 210 000 m² aastas ehk 600 moodulit kuus). Harmetil on kuus tootmisüksust Eestis ja Soomes (kokku 48 000  m²) ning ettevõtte aastane käive 2022.aastal oli 125 miljonit eurot.

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

Info: [email protected]

Lepingu allkirjastamine
25.11.2022 kell 13:00 Harmetis
Puusepa 8, Kumna, 76614 Harju maakond